Documentatie‎ > ‎

Factuurbewerkingen

Inkoop- en verkoopfacturen nabewerken en/of wijzigen


Facturen worden zoveel mogelijk automatisch door Yuki geboekt en gecontroleerd. Daarna kun je inkoop- en verkoopfacturen eenvoudig zelf wijzigen of nabewerken. De functionaliteit wordt beschikbaar als je als gebruiker de rol 'Portaal backoffice', 'Externe accountant' of 'Financiële administratie' hebt. 

Om een factuur na te bewerken of te wijzigen klik je in een geopende factuur op de knop 'Factuurbewerkingen' bovenin je scherm.Het volgende scherm wordt nu geopend:De volgende factuurbewerkingsfuncties zijn nu rechts in je scherm beschikbaar:
 • Omzet of kosten naar voorgaand jaar verplaatsen
 • Omzet of kosten naar volgend jaar verplaatsen
 • Omzet of kosten naar voorgaande maand verplaatsen
 • Omzet of kosten naar volgende maand verplaatsen
 • Omzet of kosten spreiden over een aantal periodes
 • De grootrekening(en) wijzigen
 • De btw-code wijzigen
 • Het factuurnummer wijzigen
 • De betaalwijze wijzigen
 • De wisselkoers wijzigen (alleen zichtbaar bij factuur in vreemde valuta)
 • Herwaarderen (alleen zichtbaar bij factuur in vreemde valuta).
Deze factuurbewerkingsfuncties kun je ook gebruiken in een grootboekkaart die je bijv. vanuit de proef- en saldibalans hebt geopend. Wanneer je constateert dat een factuur niet correct is geboekt of nabewerkt moet worden klik je op het potloodje achter de 'factuur' regel.


Toon details: De boekingen die aan de factuur zijn gekoppeld worden getoond.
Dossier aanpassenWanneer de module 'Yuki dossiers' is geactiveerd kan deze factuur worden toegewezen aan een ander dossier.Boekingen factuurbewerkingen

Bij het boeken van factuurbewerkingen zal Yuki zal zoveel mogelijk proberen de bestaande journaalpost aan te passen. Yuki probeert om de transparantie van de administratie te optimaliseren en de cijfers zo dicht mogelijk tegen de oorspronkelijke factuur aan te houden. Soms lukt dat echter niet. Dan zal er door Yuki een extra journaalpost aangemaakt worden.

Hieronder wordt van elk type factuurbewerking een voorbeeld van de boeking gegeven. De factuurdatum van de voorbeeldfactuur is 05-04-2017.


Omzet of kosten naar vorige maand of jaar verplaatsen (doorboeken)


Om de kosten naar vorige maand of vorig jaar te verplaatsen hoef je enkel op die optie te klikken. Het scherm 'Details boeking' wordt nu automatisch geopend:Automatisch wordt dan de journaalpost van de factuur gewijzigd. Een boeking ziet er dan als volgt uit:

31-03-2017 45000 Kosten X

31-03-2017 13300 Nog te ontvangen facturen X


05-04-2017 13300 Nog te ontvangen facturen X 
05-04-2017 18800 Voorbelasting Y 
05-04-2017 16000 Crediteuren Z

LET OP!
Op de grootboekkaart zie je nu dat de factuurdatum is gewijzigd naar '31-03-2017', daarnaast staat er achter het potloodje nu een icoon om aan te geven dat in deze factuur een factuurbewerking heeft plaatsgevonden. 
Omzet of kosten naar volgende maand of jaar verplaatsen (doorboeken)


Om de kosten naar volgende maand of volgend jaar te verplaatsen hoef je enkel op die optie te klikken. Het scherm 'Details boeking' wordt nu automatisch geopend: Automatisch wordt dan de journaalpost van de factuur gewijzigd. Een boeking ziet er dan als volgt uit:

05-04-2017 13300 Nog te ontvangen goederen en diensten X 
05-04-2017 18800 Voorbelasting Y
05-04-2017 16000 Crediteuren Z

01-01-2018 45000 Kosten X
01-01-2018 13300 Nog te ontvangen goederen en diensten X
LET OP!
Op de grootboekkaart zie je nu dat de factuurdatum is gewijzigd naar '01-01-2018', daarnaast staat er achter het potloodje nu een icoon om aan te geven dat in deze factuur een factuurbewerking heeft plaatsgevonden.
Omzet of kosten spreiden over aantal periodes


Om bijvoorbeeld de kosten te spreiden over het eerste kwartaal selecteer je de optie 'Kosten spreiden'. Je geeft bijv. aan dat het gaat om drie periodes van één maand en geeft vervolgens de datum in vanaf wanneer de kosten geboekt moeten worden bijv. 01-01-2017. Klik op de knop 'Bevestigen'. Automatisch wordt dan de journaalpost van de factuur gewijzigd. Een boeking ziet er dan als volgt uit:

01-01-2017 45000 Kosten X
01-01-2017 16100 Nog te ontvangen facturen X 

01-02-2017 45000 Kosten X
01-02-2017 16100 Nog te ontvangen facturen X 

01-03-2017 45000 Kosten X
01-03-2017 16100 Nog te ontvangen facturen X 

05-04-2017 16100 Nog te ontvangen facturen X
05-04-2017 18800 Voorbelasting Y
05-04-2017 16000 Crediteuren Z

LET OP!
Op de grootboekkaart zie je nu dat de oorspronkelijke factuur als het ware is 'opgesplitst' in drie facturen, bij elke factuur staat er achter het potloodje een icoon om aan te geven dat in deze factuur een factuurbewerking heeft plaatsgevonden. 
Wijzigen van grootboekrekening


Als een factuur bijv. op rekening '23020 Vraagposten' of op een verkeerde rekening is geboekt, kun je zelf snel de grootboekrekening aanpassen. Selecteer de optie 'Grootboekrekening wijzigen'.Selecteer een andere grootboekrekening en klik op de knop 'Bewaren'. De bestaande rekening wordt vervangen door de nieuwe. Er wordt dus geen correctiejournaalpost aangemaakt.Btw-code wijzigen


Om de btw op een factuur te wijzigen, bijvoorbeeld omdat deze specifieke bon niet of juist wel aftrekbaar was, selecteer je de optie 'Btw-code wijzigen'. Selecteer de juiste btw-code en klik op de knop 'Bewaren'. Als de btw-aangifte waarin dit document werd meegenomen nog niet definitief is kan de btw gewijzigd worden. Is de aangifte wel al gedaan, dan zal de btw gecorrigeerd worden. De btw-correctie wordt dan op de eerstvolgende aangifte automatisch meegenomen. Zijn alle aangiften al gedaan, dan wordt een suppletie aangifte aangemaakt.Factuurnummer wijzigen

Om het nummer van de factuur te wijzigen selecteer je de optie 'Wijzig factuurnummer'.Voer het correcte factuurnummer in en klik op de knop 'Bewaren'.Betaalwijze wijzigen

Om de betaalwijze van de factuur te wijzigen selecteer je de optie 'Wijzig betaalwijze'.Selecteer een andere betaalwijze zoals overschrijving (verplicht om bankrekening te selecteren) incasso, pinpas, creditcard of uit privé (verplicht om relatie te selecteren die factuur uit privé heeft betaald) en klik vervolgens op 'Bewaren'.Wisselkoers wijzigen

Om de wisselkoers van de factuur te wijzigen selecteer je de optie 'Wijzig wisselkoers'.Voer de gewenste wisselkoers in en klik op de knop 'Bewaren'.Boekingen factuurbewerkingen herstellen

Het is altijd mogelijk om op een eenvoudige manier de boeking van een factuurbewerking ongedaan te maken. Hiervoor open je de desbetreffende factuur, klik je bovenin je scherm op de knop 'Factuurbewerkingen' en vervolgens op de optie 'Herstellen'. De boekingen van de factuurbewerking worden verwijderd en de factuur verandert weer, indien van toepassing, in de oorspronkelijke factuur.Zie ook: