Documentatie‎ > ‎

Nabewerkingsfuncties

Inkoop-/Verkoopfacturen nabewerken/wijzigen

Documenten worden geautomatiseerd door Yuki geboekt en gecontroleerd (zie ook Taakverdeling tussen yuki, accountant en klant). Daarna kun je inkoop- en verkoopfacturen eenvoudig zelf wijzigen. Als je iets gewijzigd wilt hebben maar het niet zelf wil doen, kun je ook Yuki een vraag stellen dit te wijzigen en dan wijzigt Yuki de boeking gratis. De functionaliteit wordt beschikbaar als je een van de betreffende Rollen hebt. De volgende nabewerkingsfuncties zijn beschikbaar:
  • Omzet of kosten naar volgend jaar doorboeken
  • Omzet of kosten naar vorig jaar boeken
  • Omzet of kosten spreiden over een aantal periodes
  • De tegenrekening(en) wijzigen
  • De btw wijzigen
  • Het factuurnummer wijzigen
Om facturen na te bewerken ga je als volgt te werk: Als je een grootboekkaart op het scherm hebt en je constateert dat een document niet juist geboekt is of nabewerkt moet worden, klik dan op het vergrootglas aan het begin van de regel om het document te openen. In de menubalk klik je op het icoon om de factuurbewerkingsfunctie te openen. 


Omzet of kosten naar volgend jaar doorboeken

Om de kosten naar volgend jaar te verplaatsen hoef je enkel op die keuze te klikken. Automatisch wordt dan de journaalpost van de factuur gewijzigd. Een boeking ziet er dan als volgt uit:

01-10-2009 13300 Nog te ontvangen goederen en diensten X 
01-10-2009 18800 Voorbelasting Y
01-10-2009 16000 Crediteuren Z

01-01-2010 45000 Kosten X
01-01-2010 13300 Nog te ontvangen goederen en diensten X
Omzet of kosten naar vorig jaar doorboeken

Om de kosten naar vorige jaar te verplaatsen hoef je enkel op die keuze te klikken. Automatisch wordt dan de journaalpost van de factuur gewijzigd. Een boeking ziet er dan als volgt uit:

01-10-2009 13300 Nog te ontvangen facturen X
01-10-2009 18800 Voorbelasting Y
01-10-2009 16000 Crediteuren Z

31-12-2008 45000 Kosten X
31-12-2008 13300 Nog te ontvangen facturen X


Omzet of kosten spreiden over periodes

Om bijvoorbeeld de kosten te spreiden over twee halve jaren kies je voor Spreiden kosten. Je geeft aan dat het gaat om twee periodes van zes maanden en geeft de datum in vanaf waneer de kosten geboekt moeten worden. Automatisch wordt dan de journaalpost van de factuur gewijzigd. Een boeking ziet er dan als volgt uit:

01-10-2009 45000 Kosten X 
01-10-2009 13300 Nog te ontvangen goederen en diensten X
01-10-2009 18800 Voorbelasting Y
01-10-2009 16000 Crediteuren Z

01-04-2010 45000 Kosten X
01-04-2010 13300 Nog te ontvangen goederen en diensten X

Wijzigen van de grootboekrekening

Als een factuur op bijvoorbeeld Vraagposten of op een verkeerde rekening is geboekt, kun je zelf snel de rekening aanpassen zonder dat de Backoffice van Yuki dat voor je hoeft te doen. Kies voor Wijzigen grootboekrekening. Selecteer een andere grootboekrekening en kies voor OK. De bestaande rekening wordt vervangen door de nieuwe. Er wordt dus geen correctiejournaalpost aangemaakt.

Btw wijzigen

Om de btw op een factuur te wijzigen, bijvoorbeeld omdat deze specifieke bon niet of juist wel aftrekbaar was, kies je voor btw wijzigen. Selecteer de juiste btw-code en kies OK. Als de btw-aangifte waarin dit document werd meegenomen nog niet definitief is kan de btw gewijzigd worden. Is de aangifte wel al gedaan, dan zal de btw gecorrigeerd worden. De btw-correctie wordt dan op de eerstvolgende aangifte automatisch meegenomen. Zijn alle aangiftes al gedaan, dan wordt een suppletie aangifte aangemaakt.

Zie ook

Comments