Documentatie‎ > ‎

Memoriaalboekingen (diverse posten)

Wat is een memoriaal?


Het memoriaal dient ervoor om er alle, meestal incidenteel voorkomende, posten in te boeken die niet voortvloeien uit de verwerking van documenten (bijv. facturen, bankafschriften etc.) in Yuki. Vaak zullen dit correctieboekingen zijn of boekingen waaraan geen financiële transactie ten grondslag ligt zoals bijv. afschrijvingsboekingen aan het eind van een boekingsperiode. 

In Yuki kun je de volgende vier typen memoriaalboekingen aanmaken:
  • Memoriaal (bijv. loonjournaalpost of afschrijvingen)
  • Beginbalans 
  • Eindejaarscorrectie
    Deze correctie wordt gebruikt om aan het einde van het jaar een grootboekrekening te corrigeren zodat het beginsaldo in het volgend jaar het gewenste saldo aangeeft (vaak 0,00 euro). Een eindejaarscorrectie wordt als het ware geboekt tussen de eindbalans van het oude jaar en de beginbalans van het nieuwe jaar. De boeking is niet zichtbaar in het jaar waarin deze geboekt is maar wordt wel meegenomen om het beginsaldo van het volgende jaar te berekenen.
  • Fiscale correctie.
    Deze memoriaalboeking wordt gebruikt voor het maken van een fiscale proef- en saldibalans. Deze correctie wordt gebruikt indien er bij het opstellen van een jaarrekening commercieel-fiscale verschillen zijn.


Memoriaalboekingen aanmaken


De backoffice of een gebruiker met de rol 'Externe accountant' kan in een administratie in Yuki zelf de memoriaalboekingen aanmaken. 

Er zijn vier manieren om een memoriaalboeking in Yuki te aan te maken: