Documentatie‎ > ‎

Loonjournaalpost

De loonjournaalpost is een memoriaalboeking waarin periodiek wordt verantwoord hoeveel aan lonen en salarissen is uitgekeerd aan de werknemers en welke reserveringen er werden gemaakt voor de afdrachten van premies en sociale lasten. Onderstaande voorbeeld van een loonjournaalpost geeft een indruk van een gebruikelijke loonjournaalpost. In de praktijk kunnen ook andere rekeningen in de journaalpost voorkomen. De loonjournaalpost is onderdeel van de Boekingsprocedure loon/salaris.Voorbeeld loonjournaalpost

 
GrootboekrekeningOmschrijvingDebetCredit
40000 Lonen en salarissenLoonjournaal oktober 2009: Bruto loon5.200,00 
40950 VakantiegeldLoonjournaal oktober 2009: Vakantiegeld490,88 
40100 Premies en sociale lastenLoonjournaal oktober 2009: ZVW bijdrage werkgever187,39 
40100 Premies en sociale lastenLoonjournaal oktober 2009: Sociale lasten werkgever400,95 
40200 ReiskostenvergoedingLoonjournaal oktober 2009: 4040070 
17100 LoonheffingenLoonjournaal oktober 2009: Ingehouden loonbelasting 1.888,62
17100 LoonheffingenLoonjournaal oktober 2009: Sociale lasten werknemersdeel 88,33
17100 LoonheffingenLoonjournaal oktober 2009: Sociale lasten werkgeversdeel 400,95
17100 LoonheffingenLoonjournaal oktober 2009: Ingehouden ZVW premie 187,39
17500 Reservering vakantiegeld en vakantiedagenLoonjournaal oktober 2009: Reservering vakantiegeld 490,88
17000Te betalen netto lonen en salarissenLoonjournaal oktober 2009 3.323,05
 

Kosten werkgeverAf te dragenReserveringenTe betalenAanleveren van loonjournaalposten


Loonjournaalposten kunnen op drie manieren worden aangeleverd aan Yuki:

 • Scannen, uploaden of mailen van de 'papieren' loonjournaalpost
 • Aanleveren van de loonjournaalpost in elektronisch formaat (meestal CSV-formaat)
 • Automatisch door de Yuki koppeling met Loket of Nmbrs® te activeren.

Scannen, uploaden of mailen van de 'papieren' loonjournaalpost

De accountant of het salarisverwerkingsbureau stuurt meestal aan het einde van de maand op papier een loonjournaalpost en betaallijst. Dit document kan ook direct naar het e-mailadres van de administratie in Yuki worden gemaild.

Scans van papieren loonjournaalposten worden door de Backoffice handmatig verwerkt en zijn daarom relatief tijdrovend. 


Aanleveren van de loonjournaalpost in elektronisch formaat

Yuki kan ook loonjournaalposten in elektronisch formaat (meestal CSV-formaat) importeren. Je krijgt dan van het  salarisverwerkingsbureau een klein bestand per e-mail toegestuurd. Upload dat bestand naar Yuki of stuur het door naar het e-mailadres van de administratie en de loonjournaalpost wordt dan automatisch verwerkt. Voorwaarde daarbij is dat het bestand een bepaalde indeling moet hebben zodat Yuki het kan herkennen als een journaalposten bestand. 

LET OP!
De salarisverwerking kan ook worden uitbesteed aan Yuki.

Een omschrijving van de indeling van het journaalposten bestand vind je op helppagina 
Standaard Yuki formaat voor journaalposten.

In het bestand moeten de rekeningen van Yuki worden gebruikt. Voor een loonjournaalpost zijn de volgende rekeningen beschikbaar:
 • 40000 Lonen en salarissen
 • 40050 Bonussen en winstdeling
 • 40075 Bijdrage spaarloon
 • 40100 Premies en sociale lasten
 • 40110 Ziekengeld verzekering
 • 40125 Eindheffing loonheffing
 • 40150 Kosten pensioen
 • 40200 Reiskostenvergoedingen
 • 40400 Onkostenvergoedingen
 • 17000 Te betalen netto lonen en salarissen
 • 17010 Te betalen pensioenen
 • 17110 Belastingschulden LB
 • 17200 Te betalen pensioenpremies
 • 17100 Loonheffing
 • 17105 Ingehouden loonheffing
 • 17310 Afdracht premies en sociale lasten werkg. deel.

Automatisch aanlevering door Yuki koppeling met Loket of Nmbrs®

Voor meer informatie over o.a. het activeren van deze koppeling zie de helppagina Nmbrs koppeling met Yuki.