ING Bank CSV formaat

In Yuki is het mogelijk om creditcard- en bankafschriften van de ING bank in te lezen in .CSV formaat. Als je kiest voor dit CSV formaat moet je dit aanleveren als Kommagescheiden CSV bestand.


Voorbeeld
De volgende kolommen dienen in het CSV bestand te staan:
  • Datum: de transactiedatum
  • Naam/Omschrijving: de relatie naam van de tegenrekening
  • Rekening: het eigen IBAN nummer
  • Tegenrekening: het tegen rekeningnummer van de overschrijving    
  • Code: mutatie code 
  • Af Bij: een af- of bijschrijving
  • Bedrag (EUR):  het af- of bijgeschreven bedrag
  • MutatieSoort: het type mutatie
  • Mededelingen: de omschrijving van de transactie.   

Klik op deze link om een voorbeeld te bekijken van een ING Bank CSV bestand.Zie ook: