Documentatie‎ > ‎

Importeren historische cijfers

In Yuki kun je nu ook historische cijfers importeren zodat je direct vergelijkende cijfers hebt. Om dat te doen moet je een aantal stappen doorlopen. Om je bij elke stap goed te begeleiden hebben we een import-wizard gemaakt die je stap voor stap door het proces leidt.

Klik op de afbeelding om de interactieve demo te starten!
Y-learning Historische import


Om de import-wizard op te starten klik je op het icoon 'BO' en klik je vervolgens links in je scherm op 'Importeren'. Klik nu op de knop 'Historische data importeren' bovenin je scherm.Als je in je domein meerdere administraties voert word je eerst gevraagd een administratie te selecteren. Daarna kom je in de eerste van in totaal negen stappen van de import-wizard:
 1. Import voorbereiden
 2. Importeren historische transacties
 3. Controleren of de import goed is verlopen
 4. Koppelen met rekeningschema Yuki
 5. Aanmaken boekingen
 6. Importeren debiteuren
 7. Importeren crediteuren
 8. Importeren vaste activa
 9. Completeren van import.
We behandelen hieronder elk van de negen stappen.Stap 1: Import voorbereiden


Voordat je gaat importeren dien je eerst te zorgen dat je administratie instellingen, je rekeningschema en enkele andere zaken goed staan. Je kunt het importproces wel onderbreken, maar het proces doorloop je veel sneller als je eerste een aantal zaken hebt voorbereid.
 • Zorg dat je administratieprofiel volledig is ingevuld. Belangrijkste daarbij is dat je de juiste rechtsvorm hebt gekozen en de startdatum van het eerste boekjaar hebt ingesteld. Lees hier meer over het invullen van het administratieprofiel.
 • Maak alle bankrekeningen (en creditcards) aan die je in de oude administratie gebruikt hebt en waar nog een saldo op staat. Tijdens het aanleggen van een bankrekening wordt direct ook een grootboekrekening aangemaakt. Die heb je straks nodig bij het importeren van de historische gegevens.  Lees hier hoe je een bankrekening of creditcard aan maakt.
 • Doorloop het rekeningschema en zorg ervoor dat je alle rekeningen hebt geactiveerd of aangemaakt die je voorheen in de oude administratie gebruikt hebt. Lees hier hoe je het rekeningschema bewerkt.
 • Indien je ook met vaste activa te maken hebt in je administratie, zorg dan dat voor alle vaste activa rekeningen de "groepsinstellingen" goed zijn gedefinieerd. Voor de import is het belangrijk dat bekend is welke afschrijvingsrekening bij welke investeringsrekening hoort. Lees hier hoe je groepsinstellingen voor activa rekeningen aanmaakt. 


Als je alle voorbereidingen hebt getroffen kun je naar de volgende stap gaan.


Stap 2: Importeren historische transacties


Als eerste gaan we de historische transacties uit het oude softwareprogramma importeren.
Dit kan op twee manieren: 
 1. Je kunt vanuit het 'oude' pakket de Auditfiles type XAF(v.a. 2.0)  van alle jaren waarvan je de historie wilt overnemen exporteren  en deze vervolgens in één keer in stap 2 van de historische import importeren. 

 2. De tweede optie is om een .CSV export vanuit het 'oude' pakket te downloaden, en vervolgens om te zetten naar een vast Yuki CSV formaat en deze dan weer te importeren in stap 2 van de historische import.
Hieronder kun lees je hoe je de kolommen van het .CSV dient op te bouwen. 

Het Yuki import formaat voor historische gegevens
Het importbestand moet een .CSV bestand zijn met de volgende 8 kolommen:

 Code grootboekrekening  Verplicht     Grootboerekening code uit oude softwarepakket
 Omschrijving   grootboekrekening  Verplicht      
 Datum transactie  Verplicht  dd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
 Referentie  Optioneel   Factuurnummer of boekstuknummer
 Bedrag     Verplicht  #####,## of ####.##,  geen duizendtal separator toegestaan
 Omschrijving transactie  Optioneel
 Relatienaam  Optioneel  
 Relatiecode  Optioneel  

De eerste regel van het bestand moet de kolomnamen bevatten. Je bent vrij om de kolomnamen te bepalen, maar de volgorde en het aantal van de kolommen moet altijd zijn zoals hierboven beschreven. Verder moet op elke transactiedatum het saldo van alle transacties op die datum 0,00 zijn. Is dat niet het geval, of heb je te maken met kleine afrondingsverschillen, dan kun je die in een van de volgende stappen nog recht zetten.
Je kunt zo'n CSV bestand eenvoudig in Excel maken en het dan Opslaan als: CSV. 
NB. Gebruik je een ander pakket dan Excel, zorg er dan voor dat je een punt-komma gescheiden CSV maakt.

Je kunt hier ook een voorbeeldbestand downloaden.

LET OP!  
Wanneer je een .CSV  importeert moet je alle jaren die je wilt importeren in één bestand verwerken, het is niet mogelijk om later een jaar toe te voegen. Zorg dus dat je een zo compleet mogelijk bestand hebt.

XAF import: Als je meer dan één historisch jaar wilt importeren dan dien je vanuit de 'oude' administratie van elk jaar een export te maken, vervolgens importeer je in één keer meerdere XAF bestanden.

Sleep het import bestand(en) op het grijze vlak, of klik op het grijze vlak om het bestand(en) op je computer op te zoeken en te uploaden. Er wordt nu een check uitgevoerd of het bestand(en) aan alle technische vereisten voldoet. Daarna worden alle historische transacties geïmporteerd.
Stap 3. Controleer of de import goed is verlopen


In deze stap tonen we alle transacties die in het import bestand stonden. Dit zou 1 op 1 hetzelfde moeten zijn. 
Mocht op een bepaalde datum de transacties niet in evenwicht zijn (per saldo niet op 0,00 uitkomen), dan tonen we een knop in de taakbalk waarmee je de onevenwichtigheid kunt "repareren". 
We maken dan op elke datum waarop dat voorkomt een extra transactie aan op 'Rekening onbekend'
Zie je teveel fouten of is het bestand niet compleet, verwijder dan in deze stap het geïmporteerde bestand weer. Alle boekingen die eventueel in stap 5 al werden aangemaakt worden dan ook verwijderd. Als de import juist is, kun je door naar de volgende stap.


Stap 4. Koppelen met rekeningschema Yuki


In deze stap dien je het rekeningschema uit het oude pakket te koppelen aan het schema in Yuki. Ga als volgt te werk.

Handmatig koppelen
Koppel 1 voor 1 de oude rekening aan de corresponderende rekening in Yuki. De bovenste rekening van het oude schema (linker kolom) is automatisch al geselecteerd. Ga naar de rekening in het Yuki schema (rechter kolom) en klik deze aan. De koppeling tussen de twee rekeningen wordt nu direct aangemaakt. De te koppelen oude rekening verdwijnt. Is de rekening die je wenst te koppelen nog niet beschikbaar in het schema van Yuki, klik dan bij de oude rekening op het teken  rechts van de omschrijving. Deze rekening wordt dan tijdelijk verborgen.  
Ben je klaar met alle rekeningen dan kun je de nog aan te maken rekening weer zichtbaar maken door in de taakbalk op Toon verborgen grootboeken te klikken.

Automatisch koppelen
Gebruikte je in het oude softwareprogramma een rekeningschema dat sterk lijkt op dat van Yuki dan kun je de rekeningen die dezelfde code hebben al direct automatisch koppelen. Gebruik daarvoor de functie 'Match gelijke codes' in de taakbalk.

Exporteer en importeer koppelingenAls je de import-wizard nogmaals wenst te gebruiken voor een ander domein dan kun je de koppelingen die je hebt gemaakt exporteren en bewaren op je computer. Je kunt dat bestand dan later hergebruiken in een nieuw domein door het daar te importeren.

Koppelingen controleren en verwijderen
Controleer de gemaakte koppelingen nogmaals goed voordat je naar de volgende stap gaat. Dat doe je door links in de taakbalk in het dropdown menu te kiezen voor 'Al gematched'. 
Je ziet hier de oude rekening en gekoppelde Yuki rekening. Klik op het rode kruisje om de koppeling te verbreken. Als de koppelingen compleet en OK zijn kun je door naar de volgende stap.


Stap 5: Aanmaken boekingen


Nu de import compleet is en alle oude rekeningen gekoppeld zijn aan de Yuki rekeningen, kun je de geïmporteerde transacties overzetten naar boekingen in Yuki.


 
Je hebt twee opties:
 1. Maak transacties aan. Voor elke transactie in het importbestand wordt een transactieregel in Yuki aangemaakt.
 2. Maak een periodesaldo aan. Je krijgt dan 1 transactie per grootboekrekening per maand
De tweede optie is het beste bij zeer grote bestanden (> 2000 transacties). Bij kleinere administraties is optie 1 te prefereren.

LET OP!
Voor de volgende rekeningen wordt niet op de gekoppelde rekening geboekt, maar op een tijdelijke rekening. Dit geldt voor:
 • Vaste activa rekeningen (gaan naar de rekening 'Tussenrekening beginbalans activa')
 • Afschrijvingsrekeningen (balans) vaste activa. (gaan ook naar de 'Tussenrekening beginbalans activa')
 • Debiteuren (gaat naar 'Tussenrekening beginbalans debiteuren')
 • Crediteuren (gaat naar 'Tussenrekening beginbalans crediteuren')
 • Bankrekeningen (gaan naar 'Tussenrekening beginbalans banken')
De reden hiervoor is dat in de volgende stappen (import van debiteuren, crediteuren en activa) de individuele posten die aan het einde van de opening balans nog open stonden geboekt worden op die correcte rekeningen en tegengeboekt op de tussenrekeningen. 

Als je op de knop 'Boekingen aanmaken' zal Yuki je vragen of je de openstaande debiteuren en crediteuren wilt aanmaken.
Stap 6: Importeren debiteuren


Deze stap is optioneel. Zijn er geen openstaande debiteuren, dan kun je direct door naar de volgende stap.
In deze stap worden de facturen van klanten die nog open stonden op de eindbalans aangemaakt. Daarvoor dient een CSV bestand gebruikt te worden met het volgende formaat:

Het Yuki import formaat voor openstaande facturen
Het importbestand moet een csv bestand zijn met de volgende kolommen:

 Code grootboekrekening Verplicht    Moet de rekening zijn die gekoppeld werd aan yuki: 13000
 Omschrijving grootboekrekening Verplicht     
 Datum factuur Verplicht dd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
 Openstaand bedrag Verplicht#####,## of ####.##,  geen duizendtal separator toegestaan 
 Omschrijving factuur     Verplicht 
 Referentie Verplicht Factuurnummer of boekstuknummer
 Vervaldatum  Optioneel dd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
 Relatienaam Verplicht 
 Relatiecode Optioneel 
 Bankrekening         Optioneel 

NB: De eerste regel van het bestand moet de kolomnamen bevatten. Je bent vrij om de kolomnamen te bepalen, maar de volgorde en het aantal van de kolommen moet altijd zijn zoals hierboven beschreven. De eerste regel van het bestand moet de kolomnamen bevatten. Je bent vrij om de kolomnamen te bepalen, maar de volgorde en het aantal van de kolommen moet altijd zijn zoals hierboven beschreven. 

Je kunt hier een voorbeeldbestand downloaden.

Tijdens de import van het bestand wordt direct voor elke openstaande debiteur een regel aangemaakt op de datum van de factuur. Als tegenrekening wordt de 'Tussenrekening beginbalans debiteuren' gebruikt. Als alles goed is loopt daarmee die tussenrekening weer op 0,00. Is dat niet zo dan was er geen aansluiting tussen het debiteurensaldo in de grootboek transacties en het saldo van alle openstaande posten debiteuren.


Stap 7: Importeren crediteuren


Idem als stap 6, maar dan voor crediteuren.

Je kunt hier een voorbeeldbestand downloaden.


Stap 8: Importeren vaste activa


In deze stap kunnen eventuele vaste activa en de daarop afgeschreven bedragen worden geïmporteerd. Gebruik hiervoor een CSV bestand in het onderstaande formaat.

Het Yuki import formaat voor vaste activa
Het importbestand moet een CSV bestand zijn met de volgende velden:

 Code grootboekrekening Verplicht    Moet een rekening zijn die gekoppeld werd aan een activum rekening in Yuki
 Omschrijving grootboekrekening Optioneel     
 Omschrijving activum Verplicht 
 Referentie of nummer activum     Optioneel 
 Datum aanschaf Verplichtdd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
 Bedrag aanschaf Verplicht#####,## of ####.##,  geen duizendtal separator toegestaan 
 Start afschrijving  Optioneeldd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
 Afschrijvingsmethode OptioneelMoet leeg zijn of "L" of "D" voor Lineair of Degressief
 Afschrijving in jaren         VerplichtMoet een geheel getal zijn, zoals 3, 5, 10, 33 etc. Voor afschrijving met 3%, gebruik 33 jaar.
 Restbedrag        VerplichtMoet 0,00 of groter zijn, maar niet groter dan bedrag aanschaf. Als je niet wenst af te schrijven, maak dit bedrag dan gelijk aan het aanschafbedrag
 Reeds afgeschreven     VerplichtMoet 0,00 of groter zijn, maar niet groter dan bedrag aanschaf restbedrag. 

NB: De eerste regel van het bestand moet de kolomnamen bevatten. Je bent vrij om de kolomnamen te bepalen, maar de volgorde en het aantal van de kolommen moet altijd zijn zoals hierboven beschreven. Je kunt hier een voorbeeldbestand downloaden.

Tijdens de import wordt een memoriaalboeking aangemaakt per activum. Tevens wordt voor de activa waarop reeds een bedrag werd afgeschreven een memoriaalregel voor het cumulatief afgeschreven bedrag aangemaakt. Telkens wordt de Tussenrekening beginbalans activa als tegenrekening gebruikt. Het saldo van de tussenrekening zou na deze import op 0,00 moeten staan. Is dat niet het geval, dan sloot het saldo van de grootboek transacties op activa rekeningen niet aan op het saldo van de activa import.

Zie ook:

Stap 9: Completeer de import

In deze laatste stap van het importproces checkt Yuki het saldo op de startdatum van de volgende 
tussenrekeningen:
 • 23150 Tussenrekening beginbalans
 • 11099 Tussenrekening banken
 • 13001 Tussenrekening crediteuren
 • 16001 Tussenrekening debiteuren
 • 02999 Tussenrekening activa.Als achter één of meerdere rekeningen een kruisje staat wil het zeggen dat het saldo op de startdatum 
niet in balans is.
Door op de betreffende rekening te klikken kun je deze controleren.

LET OP!
De tussenrekening banken, kan na een historische import een onbalans aangeven, dit komt vaak doordat het 
beginsaldo van de betreffende bankrekening(en) niet is ingevuld.

Zie ook:


Stappen terug

Het kan voorkomen dat je één of verschillende importbestanden wilt aanpassen en vervolgens opnieuw wilt uploaden. De werkwijze hiervoor is als volgt:

In de historische import-wizard kun je stappen 'terug' nemen, vanuit stap 9 kun je op stap 8, 7, 6 etc. klikken.Linksboven in de verschillende stappen vind je de knop 'verwijderen'.Klik je hierop, dan zal Yuki het importbestand en alle daarbij behorende boekingen/ memorialen verwijderen.  

Wil je de gehele import opnieuw doen dien je stap voor stap alle stappen te verwijderen.
De grootboekkoppelingen zullen wel blijven bestaan, als je deze wilt aanpassen dien je de transactie import te
verwijderen en vervolgens opnieuw te uploaden, je doorloopt alle stappen weer en kunt in stap 4 de koppeling aanpassen. 

Alléén het transactie-importbestand verwijderen.

Als de import van de Debiteuren, Crediteuren en Activa juist zijn, maar je wilt de balanstransacties opnieuw uploaden, kun je vanuit de historische import-wizard in één keer op stap 3 klikken. Hier verwijder je alleen het transactie- importbestand. De overige importbestanden en boekingen blijven bestaan.