GetTransactionDocument(sessionID, administrationID, transactionID)

GetTransactionDocument(sessionID, administrationID, transactionID)


Geeft het document als byte() terug.


Parameters


sessionID
De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).

administrationID
De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie Administratie ID.

transactionID
ID code van de transactie.


Response Object

TransactionDocument

fileName As String
filedata As Byte()