GetStartBalanceByGLAccount(sessionID, administrationID, yearID, financialMode)

GetStartBalanceByGLAccount(sessionID, administrationID, yearID, financialMode)


Geeft Saldo van de GlAccounts.             


Parameters


sessionID
De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).

administrationID
De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie Administratie ID.

yearID
Het boekjaar.

FinancialMode
Default '1' voor Fiscaal , '0' voor Commercieel.


Response Object

List(Of AccountStartBalance) 

AccountStartBalance
    accountID As String
    startBalance As String
    accountDescription As String