GetPeriodDateTable(sessionID, administrationID, yearID)

GetPeriodDateTable(sessionID, administrationID, yearID)


Geeft startdatum van de administratie.         


Parameters


sessionID
De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).

administrationID
De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie Administratie ID.

yearID
Het boekjaar.


Response Object


AdministrationPeriod 
 Name As String
 Period As Date