GetGLAccountScheme(sessionID, administrationID)

GetGLAccountScheme(sessionID, administrationID)


Geeft alle GlAccounts in domein.                 


Parameters


sessionID
De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).

administrationID
De identifier van de administratie. Voor een beschrijving waar je de administrationID kunt vinden zie Administratie ID.


Response Object

List (of GLAccount)

GLAccount :
code As String
type As Int32
subtype As Int32
isEnabled As Boolean
descripton As String