Accounting - CheckOutstandingItem(sessionID, administrationID, Reference)

CheckOutstandingItemAdmin(sessionID, administrationID, Reference)


Geeft voor de opgegeven administratie de openstaande bedragen voor de factuur of facturen met een specifiek factuurnummer.

Parameters


sessionID: De sessie ID zoals deze is verkregen met de methode Authenticate(accessKey).
administrationID: De identifier van de administratie. Deze pagina beschrijft waar je deze kunt vinden.
Reference: De referentienummer van de factuur of facturen.

 

Response XML-schema


<xs:element name="OutstandingItems">
	<xs:complexType>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Item" maxOccurs="unbounded">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Date" type="xs:date" />
						<xs:element name="Description" type="xs:string" />
						<xs:element name="Contact" type="xs:string" />
						<xs:element name="OpenAmount" type="xs:decimal" />
						<xs:element name="OriginalAmount" type="xs:decimal" />		
						<xs:element name="Type" type="xs:string">
							<xs:complexType>
								<xs:attribute name="ID" type="xs:string"/>
							</xs:complexType>
						</xs:element>
						<xs:element name="Reference" type="xs:string" />
						<xs:element name="DueDate" type="xs:date" />
						<xs:element name="ContactCode" type="xs:string" />
						<xs:element name="CoCNumber" type="xs:string" />
						<xs:element name="VATNumber" type="xs:string" />
						<xs:element name="AddressLine_1" type="xs:string" />
						<xs:element name="AddressLine_2" type="xs:string" />
						<xs:element name="Postcode" type="xs:string" />
						<xs:element name="City" type="xs:string" />
						<xs:element name="MailAddressLine_1" type="xs:string" />
						<xs:element name="MailAddressLine_2" type="xs:string" />
						<xs:element name="MailPostcode" type="xs:string" />
						<xs:element name="MailCity" type="xs:string" />
						<xs:element name="Country" type="xs:string" />			                                                                                                     
                                                <xs:element name="ContactID" type="xs:string" />			
</xs:sequence> <xs:attribute name="ID" type="xs:string" /> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>