Documentatie‎ > ‎Home‎ > ‎

Wat is een administratie?

Wat is een administratie in Yuki?


Aanmaken wijzigen administratie


Beschrijving


Een administratie is een Eenmanszaak, B.V., N.V., Stichting, Vereniging of welke entiteit dan ook die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of waar de administratie voor gevoerd wordt. In sommige gevallen kan het ook een privépersoon zijn of een project waar kosten en/of opbrengsten op geadministreerd worden.

Rechten


Binnen een Yuki domein kunnen diverse administraties worden gevoerd. Bijvoorbeeld de operationele vennootschap, de management vennootschap en de personal holding of gewoon alle werkmaatschappijen. De rechten kunnen per administratie worden bepaald. Dus niet iedereen hoeft toegang te hebben tot alle administraties.

Samenhang


Het is mogelijke om een totaal overzicht te hebben over alle administraties en over alle administraties te zoeken. De financiële cijfers kunnen per administratie worden getoond of over alle administraties. Dit is geen consolidatie maar een optelling. Ook de bankrekeningen kunnen voor alle administraties worden getoond zodat je een totaal overzicht hebt over de liquide middelen. Overboekingen van de ene bankrekening naar de andere worden automatisch goed geboekt zowel binnen een administratie (via betalingen onderweg) als binnen een domein naar een andere administratie (via rekening courant).

Aan een administratie hangen nog meer eigenschappen die voor de automatische verwerking belangrijk zijn. Het betreft informatie over de aandeelhouders, bestuurders, btw-periode, kas, loonheffing en accountant. De details worden beschreven bij 'Aanmaken administratie'.

Hoe wijzig ik gegevens van mijn administratie of maak een nieuwe administratie aan?

Zowel via de link domein als via de link  'Relaties' en vervolgens 'Administraties' kun je administratiegegevens of bedrijfsgegevens wijzigen of een nieuwe administratie aanmaken. 

LET OP
Het aanmaken van een nieuwe administratie brengt kosten met zich mee.

Aanmaken/wijzigen administratie

Zie voor instructies en uitleg: Administratiegegevens wijzigen en Boekjaar

Status

Een administratie kan drie verschillende statussen hebben.

De administratie is klaar voor gebruik: alle noodzakelijke gegevens zijn aangeleverd en voor deze administratie kunnen documenten aangeboden aan Yuki om verwerkt te worden.

De administratie is nog niet gereed: basisgegevens voor deze administratie ontbreken. Hierdoor kun je voor deze administratie nog geen document aanbieden aan Yuki. Om de basisgegevens compleet te maken klik je op deze administratie in het domein. Je kunt dan per categorie (algemeen, extra, administratie, kas, info en documenten) de gegevens compleet maken.

De administratie is inactief: de einddatum van het contract is verstreken. Je kunt deze administratie alleen inzien en voor eigen gebruik bewerkingen uitvoeren. Je kunt echter geen documenten voor deze administratie door Yuki laten verwerken. Je kunt inactieve administraties inzien zolang er tenminste één actieve administratie in het domein is.


Zie ook: