Documentatie‎ > ‎

Hoe maak ik mijn administratie volledig?

Het is om vele redenen belangrijk om er op toe te zien dat je administratie bij is en compleet is.

  • De managementinformatie wordt betrouwbaarder
  • De btw-aangifte wordt vollediger zodat je meer kunt terugvorderen
  • De betaallijst wordt actueel
  • Aanmaningen worden niet onnodig verstuurd.

Yuki kan enkel verwerken wat je aanlevert. Wat we niet krijgen kunnen we ook niet boeken. Dus een complete en betrouwbare boekhouding begint bij het regelmatig aanleveren van alle spullen.

Yuki adviseert om bij voorkeur elke week de bank en alle documenten van die week aan te leveren. Een keer per maand kan ook, maar je administratie toont dan al vaak verouderde informatie.


Compleetheid


Waar kan ik nou zien of mijn administratie compleet is, m.a.w. of ik wel alle documenten aan Yuki heb aangeleverd?


Banktransacties


Om te zien in hoeverre je bank bij is ga je naar de module 'Boekhouding' en klik je vervolgens op 'Bank'. Je krijgt dan een overzicht van al je bankrekeningen.

Afbeelding toevoegen
Per bankrekening kijk je aan het einde van de regel naar de laatste transactie datum om te zien wanneer je voor het laatste banktransacties voor die rekening hebt aangeleverd.

Soms staat er achter het saldo van de rekening een driehoekje . Staat daar een uitroepteken in dan heeft Yuki geconstateerd dat je ergens in het verleden een of meer afschriften gemist hebt. Het saldo dat je ziet is dan ook niet betrouwbaar. Om te kijken welk afschrift er dan ontbreekt klik je op het rekeningnummer en verander je vervolgens rechtsboven in de balk 'A-schriftregels' in 'Afschriften'.

Staat er een vraagteken dan betekent dat dat Yuki niet kan controleren of alle transacties zijn aangeleverd en dus of het saldo juist is. Je kunt dit zelf doen door het saldo te controleren met dat van je bank.


Inkoopfacturen


Het komt natuurlijk wel eens voor dat je vergeet een bonnetje of factuur aan Yuki aan te leveren. Om er achter te komen welke facturen ontbreken ga je naar de module 'Boekhouding' en klik je vervolgens op 'Crediteuren'. Klik in de knoppenbalk op 'Openstaande posten per relatie'. In deze lijst ga je op zoek naar betalingen van leveranciers. Die zijn te herkennen aan het symbool of . Het bedrag van die regel zal vaak negatief zijn.
'
Afbeelding toevoegen
Dit duidt meestal op een betaling aan een leverancier waarvan Yuki geen factuur of bonnetje heeft kunnen vinden. Heb je die factuur of dat bonnetje nog, lever dat dan alsnog aan Yuki aan. Soms is dat een betaling van een factuur die in een voorgaand boekjaar is verstuurd (een boekjaar dat nog niet met behulp van Yuki werd geadministreerd). In dat geval kan het er ook op wijzen dat Yuki nog geen beginbalans (en specificatie daarvan) heeft ontvangen en dus nog niet weet welke facturen er aan het begin van het jaar nog open stonden.


Verkoopfacturen


Voor verkoopfacturen geldt min of meer hetzelfde. Ga hiervoor naar de module 'Boekhouding' en klik vervolgens op 'Debiteuren'.


Zie ook: