Dossiers op regelniveau

Naast de mogelijkheid om documenten aan dossiers toe te voegen, is het nu ook mogelijk om de transacties van facturen, bankregels en memoriaal boekingen individueel aan een dossier te koppelen.
In de grootboekkaart is voor deze transacties een actie toegevoegd om het dossier toe te wijzen.
Om dit inzichtelijk te maken is in de grootboekkaart ook de kolom dossier toegevoegd.


Roep via het potloodje rechts het actiemenu op en kies voor Dossier aanpassen. In het scherm dat volgt kun je een dossier selecteren (of een nieuw dossier aanmaken). In dien je het bedrag van het dossier aanpast wordt er een tweede regel getoond waar jet het rest bedrag kunt toewijzen aan een ander dossier. Op die manier kun je een transactieregel opsplitsen en aam verschillende dossiers toewijzen. 

LET OP! 
De splitsing van de regels wordt weer ongedaan gemaakt als het document opnieuw wordt verwerkt of er een andere actie op het dossier wordt uitgevoerd, zoals het wijzigen van de grootboekrekening of het verplaatsen naar een ander jaar of maand. Zorg dus dat je eerst die acties uitvoert, voordat je de transactie splitst. 

Splitsen is enkel mogelijk voor facturen. Dus niet voor memoriaal boekingen (BE: Diverse boekingen) of voor banktransacties. 

Dossierkolom nu ook zichtbaar op print van grootboekkaart en bij export naar csv
Ook in de printversie (uitgebreid) vanuit dit overzicht wordt de dossier kolom meegenomen. Bij het exporteren van transacties vanuit Boekhouding > exporteren is het project aan het .csv formaat toegevoegd.