Transacties facturen (op regelniveau) koppelen aan dossier

De transacties van in- en verkoopfacturen kunnen in Yuki vanuit de grootboekkaart aan een dossier worden gekoppeld. 

De kolom 'Dossier' is alleen beschikbaar in de grootboekkaart wanneer de module 'Yuki Dossiers' is geactiveerd in de Yuki Store.

De transacties van facturen kunnen zelfs worden gesplitst zodat deze aan verschillende dossiers kunnen worden toegewezen.

LET OP!
De in- en verkoopfacturen kunnen ook vanuit het geopende document worden gekoppeld.Transacties factuur koppelen aan dossier

Om de transacties van een in- of verkoopfactuur, desgewenst op regelniveau, te koppelen aan een dossier doorloop je de volgende stappen:
  • Open de grootboekkaart van de desbetreffende kosten-, inkoop-  of omzetrekening  • Klik achter de desbetreffende transactie op het potloodje en selecteer in het nu geopende actiemenu de optie 'Dossier aanpassen'.  • Klik In het nu geopende scherm op het vergrootglas in het veld 'Dossier' en selecteer een dossier om deze transactie aan een dossier te koppelen.

    LET OP!
    Wanneer je in het veld 'Dossier' een naam invoert wordt het dossier direct aangemaakt (als het dossier nog niet bestaat). Dit nieuwe dossier is dan standaard alleen voor jezelf (als beheerder) toegankelijk. Als beheerder kan je de beveiliging van het dossier instellen.  • Klik op de knop 'Bevestigen' waardoor de transactie aan het dossier wordt gekoppeld.


Gesplitste transacties factuur aan dossiers toewijzen

Indien je het bedrag van het dossier aanpast en vervolgens op de knop 'Bevestigen' klikt wordt er een tweede regel getoond waar je het restbedrag kunt toewijzen aan een ander dossier. Op die manier kun je een transactieregel opsplitsen en aan verschillende dossiers koppelen. LET OP! 
De splitsing van de regels wordt weer ongedaan gemaakt als factuur opnieuw wordt verwerkt of er een andere actie op het dossier wordt uitgevoerd zoals het wijzigen van de grootboekrekening of het verplaatsen naar een ander jaar of maand. Zorg dus dat je eerst die acties uitvoert voordat je de transactie splitst. Gekoppelde transacties factuur in dossier

Je vindt de gekoppelde transacties van de factuur in het dossier terug in de overzichten 'Financiële details' en 'Omzet en kosten'.

Financiële detailsOmzet en kosten