Documentatie‎ > ‎

Dossiers / Projectadministratie

Dossiers bieden een extra doorsnijding en classificatie van documenten en transacties in Yuki. Tevens worden dossiers gebruikt als projectadministratie of analytische administratie.
Per dossier kan de toegang worden bepaald zodat bijvoorbeeld een deel van de financiële administratie vrijgegeven kan worden voor één of meer gebruikers zonder dat deze gebruikers toegang hebben tot de gehele financiële administratie. 
Om dossiers te kunnen gebruiken moet de module 'Yuki Dossiers' in de Yuki Store worden geactiveerd. 

LET OP!

In een compact domein of ondernemersportal Basis of Plus kan alleen de portaalbeheerder de service in de Yuki Store activeren.


In Yuki kun je in een dossier als het ware een aantal gegevens verzamelen om zo een beter overzicht per onderwerp of project te krijgen. Elk dossier kan de volgende gegevens bevatten:
  • Documenten
  • Banktransacties
  • Financiële transacties (transacties van in- en verkoopfacturen, memoriaalboekingen en financiële importbestanden)
  • Taken
  • Werkopdrachten (werkuren)
  • Relaties (bijvoorbeeld voor een mailing)
  • Afspraken (agenda)
  • E-mail (ook brieven).

Deze gegevens kunnen in Yuki handmatig worden gekoppeld of automatisch worden toegewezen aan één of meer dossiers.Open de module 'Dossiers' door te klikken op het icoon 'Dossiers' bovenin je scherm. Het startscherm van de module 'Dossiers' wordt nu geopend:Links in je scherm vind je de belangrijkste functies van de module 'Dossiers'. Ze worden hieronder kort beschreven.


Lopende dossiers
In dit overzicht staan alle dossiers waartoe je toegang hebt en die nog geen einddatum hebben óf waarvan de einddatum in de toekomst ligt.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Overzichten dossiers.


Mijn dossiers
Dit overzicht toont je alle dossiers waarvan jezelf de dossierbeheerder bent.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Overzichten dossiers.


Alle dossiers
In dit overzicht kun je alle dossiers bekijken waartoe je toegang hebt.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Overzichten dossiers.


Recent bekeken
Dit overzicht toont je alle dossiers die je onlangs nog bekeken hebt. Dit is handig als je nogmaals een dossier wilt opvragen.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Overzichten dossiers.


Margebijdrage
In Yuki kun je bij een dossier een budget invoeren voor de omzet en inkoop. in dit overzicht kun je de voortgang van een dossier bekijken voor wat betreft de budgetten en verschillen t.o.v. de actuele omzet.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Budget / Margebijdrage (dossiers).


Financiële details
In dit overzicht kun je per dossier de financiële details bekijken zoals de netto omzet, kostprijs van de omzet, bedrijfslasten en overige transacties.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Financiële details (dossiers).
 

Nieuw dossier
In Yuki kun je een dossier aanmaken om een aantal documenten, transacties, relaties, afspraken etc. te bundelen over een bepaald onderwerp, van een project etc. 
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Nieuw dossier aanmaken.


Niet gekoppeld
In dit overzicht kun je per administratie bekijken welke documenten en transacties nog niet zijn gekoppeld aan een dossier.
Voor een uitgebreide beschrijving van dit overzicht zie Niet gekoppeld (dossiers).
                                                                


Zie ook: