Documentatie‎ > ‎

Bulk mail

Bulk mail en mail merge

Het is mogelijk om vanuit Yuki grote hoeveelheden e-mails te sturen naar je relaties, bijvoorbeeld voor een marketingactie. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van placeholders (mailmerge codes), deze worden automatisch vervangen door gegevens van de relatie (bedrijf of persoon) waar de e-mail heen wordt gestuurd (bijvoorbeeld de naam van de relatie). Voordat je bulk mail gaat verzenden, kun je zelf bepalen welk e-mailadres als afzender staat vermeld. Dit e-mailadres (verzendadres) moet wel gevalideerd worden door Yuki.

De gemailmergede e-mail kan per e-mail worden gearchiveerd.

LET OP!
Alle gebruikers behalve de backoffice en gebruikers met de rol 'Kijkgebruiker', 'Inkoop' of 'HRM' kunnen bulk mail versturen.

Om bulk mail te gaan verzenden open je de module 'Adresboek' en klik je vervolgens links in je scherm op de 'Bulk mail'. Het volgende scherm wordt geopend:Document
Je selecteert het te verzenden document (alleen tekst- en HTML documenten) uit het archief. De inhoud en het onderwerp van het document worden respectievelijk ook de inhoud en het onderwerp van het e-mailbericht. 

Ontvangers
Bepaal vervolgens of alleen de geselecteerde relaties, alle leveranciers, alle klanten of alleen de relaties met een tag de bulk mail gaan ontvangen. Kies je voor de laatste dan moet je de tag(s) en de contacten verder specificeren.

Archiveer
Het is ook mogelijk om de gemailmergede mail per mail te archiveren. 


Om alle al eerder verzonden bulk mail te bekijken klik je linksboven in je scherm op de knop 'Historie'.
Valideren e-mailadres (verzendadres)

In de Bulk mail applicatie klik je achter het veld 'Afzender' op de link 'Klik hier om een e-mailadres te valideren'. Het volgende scherm wordt geopend:Je voert hier het e-mailadres in dat gevalideerd moet worden en de naam zoals die moet worden weergegeven als verzendadres. Na het klikken op de knop 'Versturen' klik je op de knop 'OK'. Vervolgens klik je in je mailbox op de link in de validatie e-mail om het e-mailadres te valideren. Na het valideren open je de Bulk mail applicatie weer en is het gevalideerde verzendadres ingevuld.Door te klikken op de knop 'Bewerken' kun je een overzicht bekijken van alle gevalideerde e-mailadressen. Je kunt hier nieuwe e-mailadressen toevoegen, de naam van aanwezige e-mailadressen wijzigen of e-mailadressen uit de lijst verwijderen.
Gebruik van placeholders


De waardes voor de placeholders worden opgehaald vanuit de relatiekaart van het bedrijf of de persoon. Hierbij kunnen de volgende placeholders worden opgenomen in het te verzenden document:
 • [Y_Naam] of [Y_FullName] - Volledige naam
 • [Y_AdresRegel1] of [Y_AddressLine1] - Straat, 1e regel op adreskaart
 • [Y_AdresRegel2] of [Y_AddressLine2] - Straat, 2e regel op adreskaart
 • [Y_Postcode] of [Y_ZipCode] - Postcode
 • [Y_Stad] of [Y_City] - Woonplaats
 • [Y_Land] of [Y_Country] - Land van relatie
 • [Y_PostAdresRegel1] of [Y_MailAddressLine1] - Postadres, 1e regel op adreskaart
 • [Y_PostAdresRegel2] of [Y_MailAddressLine2] - Postadres, 2e regel op adreskaart
 • [Y_PostPostcode] of [Y_MailZipCode] - Postcode bij postadres
 • [Y_PostStad] of [Y_MailCity] - Stad bij postadres
 • [Y_Code] - Relatiecode
 • [Y_Aanhef] of [Y_Heading] - Aanhef van relatie
 • [Y_CodeBijLeverancier] of [Y_CodeAtSupplier] - Code waarmee je bekend bent bij de relatie
 • [Y_BTWNummer] of [Y_VATNumber] - Btw-nummer van de relatie
 • [Y_KVKNummer] of [Y_COCNumber] - KvK-nummer van de relatie
 • [Y_VandaagLang] of [Y_TodayLong] - Vandaag in lang formaat, bijvoorbeeld Donderdag 21 juni 2018
 • [Y_VandaagKort] of [Y_TodayShort] - Vandaag in kort formaat, bijvoorbeeld 21-06-2018.


Zie ook: