Documentatie‎ > ‎Boekhouding‎ > ‎

Betaallijst

Vanuit de betaallijst kun je handmatig je facturen betalen of betaalbestanden aanmaken om zo in één keer meerdere betalingen aan de bank aan te bieden. Om gebruik te kunnen maken van de betaallijst moet de Yuki Betaalservice via de Yuki Store zijn geactiveerd.


Voor gebruikers met de rol 'Security manager' is het mogelijk om een betaallijst beveiliging in te stellen.

Online betalen via betaallijst

Belangrijke voordelen om te betalen via de betaallijst zijn:
 • Na betaling verdwijnt de openstaande post direct uit de betaallijst en is er geen risico van een dubbele betaling
 • Het voorkomt dubbele handelingen waardoor er geen fouten in bedragen of referenties kunnen worden gemaakt
 • Het kost minder tijd
 • Yuki verzorgt wat extra controle op het saldo en eventueel nog niet afgeleverde posten.
De betaallijst toont een overzicht van alle posten die nog betaald moeten worden zoals:
 • Inkoopfacturen waarbij is aangegeven dat ze per overschrijving of acceptgiro betaald moeten worden
 • Declaraties van medewerkers
 • Salarisstroken
 • Aanslagen van de belastingdienst
 • Te betalen btw (automatisch klaargezet vanuit de btw-aangifte)
 • Credit verkoopfacturen.


Open de module 'Bank' en klik links in je scherm op 'Betaallijst'. Het volgende scherm wordt geopend:

Je kunt de betaallijst gebruiken om handmatig je facturen te betalen of om een verzamelbestand te maken waarmee je een aantal facturen tegelijkertijd betaalt.


Handmatig


De betaallijst dient dan als een werklijstje. Telkens als je een betaling handmatig aangemaakt en uitgevoerd hebt in het internetportaal van je bank, kun je hier de post aanvinken en in de knoppenbalk op de knop 'Markeer als betaald' klikken. De factuur verdwijnt nu uit de betaallijst.

Via verzamelbestand (SEPA betaalbestand)

Je kunt met Yuki ook betaalbestanden aanmaken die je bij de bank kunt aanleveren. Dit is een verzamelbestand van diverse betalingen dat je bij de meeste banken via het internetportaal van de bank kunt aanbieden. Je hoeft dan de betalingen niet meer handmatig in te geven bij de bank. Je hoeft enkel het bestand te uploaden en van een elektronische handtekening te voorzien.

LET OP!
Om te voorkomen dat er betalingen gedaan worden naar een bankrekening die niet van de ontvanger is, dien je als gebruiker een bankrekening te valideren voor gebruik. Alleen gebruikers met de rol 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kunnen bankrekeningen valideren in een SEPA betaalbestand.

Voor verdere instructies over het betalen via een SEPA betaalbestand zie Betalen via SEPA betaalbestand.


Toelichting over kolommen in de betaallijst • Betalen vóór: Dit is de vervaldatum van het te betalen document.
 • Aan: Naam van de begunstigde.
 • Bankrekening: Bankrekening van de begunstigde.
 • Open: Het bedrag dat nog betaald moet worden.
 • Betaalstatus Nog niet betaald.  Deels betaald.
 • Type: Symbool om te verduidelijken wat voor type document het is.
 • Onderwerp: De omschrijving van het document.
 • Factuurdatum:
 • Factuurnummer:
 • Taak: Gekoppelde taak aan het document.
Via de de knop   rechtsboven in je scherm kun je zelf nog extra kolommen toevoegen:
 • Factuurbedrag: Oorspronkelijk bedrag van het document.
 • Factuurbedrag V.V.: Vreemde valuta.
 • Betaald: Bedrag dat reeds betaald is.
 • Openstaande posten
 • Administratie: Administratie waarin het document geboekt is.

LET OP!
Indien er achter een te betalen post een
(
uitroepteken) staat betekent dit dat er bij de leverancier nog betalingen of creditnota's open staan die nog niet gematcht zijn en dus mogelijk nog met deze factuur verrekend kunnen worden. Bekijk deze posten voordat je verder gaat met een betaling aan deze leverancier.


Facturen tijdelijk blokkeren voor betaling (in behandeling zetten)


Als je bepaalde facturen tijdelijk wilt blokkeren om te voorkomen dat deze al betaald worden, gebruik dan de blokkeerfunctie in Yuki.

Markeer de post in de betaallijst en klik in de balk op de knop .

Te behandelen facturen vind je terug door in het dropdown  menu de optie 'In behandeling' te selecteren.

Daar kun je de factuur ook openen en  vrijgeven voor betaling.Zie ook: