Documentatie‎ > ‎Boekhouding‎ > ‎Bank‎ > ‎

Bank herkenningsregels

LET OP: deze functie kan grote impact op de administratie hebben. Gebruik deze functie met beleid.

Om efficiënter regelmatig terugkerende bank- en kastransacties te kunnen verwerken kun je in Yuki herkenningsregels aanmaken. Dit is mogelijk voor gebruikers in een Backoffice rol, 'Directie', 'Financiële administratie' en 'Externe Accountant'.

Als je een nog te verwerken bank- of kastransactie opent, krijg je het scherm waarin je de transactie handmatig kunt matchen of een actie kunt uitvoeren.
Soms heeft Yuki deze regel automatisch aangemaakt of is een bestaande herkenningsregel toegepast. Je ziet dan de tekst:

Deze transactie is momenteel als volgt geboekt:
Diverse contante uitgaven. Deze transactie is geboekt bij Herkenningsregel

Tevens vind je in de balk de knop '(Nieuwe) Herkenningsregel'


Als je weet dat een bepaalde transactie nog vaker gaat terugkomen en deze telkens op dezelfde manier afgehandeld kan worden, kun je het beste een herkenningsregel aanmaken.

Klik op de knop 'Herkenningsregel'. Je ziet dan het volgende scherm:


Het linkerdeel van het scherm bevat de criteria waaraan een transactie moet voldoen. Het rechterdeel bepaalt de verwerking van de transactie als deze aan de criteria voldoet.


Criteria


Afschrifttype: Geef aan of het een import voor een bankafschrift of voor een kasstaat is.

Transactieype:  Dit zijn type transacties die al in het afschrift door de bank worden meegegeven. Voorbeeld van types zijn: Bankkosten of Incasso

Transactiecode: (enkel bij kasstaten). Het transactietype wordt gebruikt voor de verschillende soorten kastransacties die je hebt gedefinieerd. Denk aan "Omzet incl 21% btw, Betaald met CC, Afstorting bank etc. Zie daarvoor Kasstaat importeren.

Tegenrekening: Bij een banktransactie is dit de bankrekeningen waar de uitgaande betaling naar is overgemaakt, of de inkomende betaling van afkomstig is. Bij een kastransactie is dit afhankelijk van de code die de kas meegeeft.

Naam tegenrekening: Dit is de naam van de tegenpartij (klant of leverancier)

Omschrijving: Uit de omschrijving kun je trefwoorden nemen als criterium. Standaard is dat de omschrijving het trefwoord bevat zoals je dat in het criterium definieert. Ook delen van een woord in de omschrijving worden zo herkend. Gebruik je meerdere woorden als criterium, geef dan aan of de omschrijving "alle woorden" of "één van de woorden" moet bevatten. Je kunt ook zogenaamde "wildcards" gebruiken. Voor de uitleg van wildcards, klik op het vraagteken achter de selectie box.

Eigen bankrekening / kas: Geef hier aan of de transactie van een specifieke bankrekening of kas afkomstig moet zijn. Als je dit leeg laat  mag de transactie van alle rekeningen en kassen afkomstig zijn.

Af / bij:  Geef aan of het een bijschrijving, afschrijving moet zijn of dat het beide mag zijn.
Indien je voor specifiek voor Af of bijschrijving heb gekozen, kun je ook nog aangeven of het bedrag binnen bepaalde grenzen moet liggen. Deze bedragen zijn altijd positief. 


Output/ verwerking

Hier bepaal je hoe de transactie moet worden geboekt. 

Grootboekrekening: Geef eerst de grootboekrekening in waarop de transactie geboekt moet worden. Dat kan een omzetrekening zijn, een kostenrekening of een balansrekening. Je kunt niet direct op een andere bankrekening of  kasrekening boeken. Is het een transactie tussen twee bankrekeningen, kies dan voor de rekening 'Betalingen onderweg' (BE: Interne overboeking)

Als je kiest voor een omzet- of kostenrekening dan kun je tevens aangeven welke BTW hierop van toepassing is. 

Relatie: Kies een bestaande relatie waar deze transactie op geboekt moet worden.

Afhandelen als regel is toegepast: Geef aan of de transactie automatisch afgehandeld mag worden als aan alle criteria wordt voldaan. Transacties worden dan automatisch geboekt en verwerkt en komen niet meer in de workflow.

Geldigheid herkenningsregels

Je kunt een herkenningsregel laten starten op een bepaalde datum of weer stopzetten op een bepaalde datum. Zo kan het zijn dat je tot 31/12 een boeking op de ene manier boekt en vanaf 1/1 op een andere manier. Het is niet mogelijk om herkenningsregels met de zelfde criteria binnen dezelfde periode te activeren.

Om te testen of de herkenningsregel juist is gedefinieerd kun je klikken op 'Toon mogelijke resultaten'. Let op, er wordt dan enkel gekeken naar transacties die nog niet zijn afgehandeld.

LET OP!

Let bij het definiëren van de criteria goed op dat je de criteria niet te algemeen maakt. Zo is het niet verstandig om een kort woord (zoals NS) te gebruiken. Je loopt dan het risico dat je te snel een match hebt en daardoor allerlei transacties worden herkend.


Overzicht herkenningsregels

Deze lijst spreekt voor zich. Met het plus teken kun je nieuwe herkenningsregels aanmaken. Door op > te klikken voor een herkenningsregel kun je de betreffende regel wijzigen.
Zie ook: