Documentatie‎ > ‎Boekhouding‎ > ‎

Afhandelen Rekening Courant Administraties

Inleiding Rekening Courant (RC)


Een rekening-courant is de vordering of schuld die een vennoot/aandeelhouder/bestuurder (DGA) heeft tegenover de vennootschap, buiten de inbreng van het kapitaalsaandeel. Een DGA kan immers geld lenen aan of van zijn vennootschap. Deze rekening-courant wordt in de boekhouding van de vennootschap ingeschreven onder diverse vorderingen of diverse schulden. In dit verband wordt dus niet de RC als type bankrekening bedoeld.

Rekening-courant kan onder andere ontstaan uit transacties via de bank tussen vennootschap of DGA. Yuki heeft hier een automatische afhandeling voor. Tevens zijn er binnen Yuki diverse rekening-courant verhoudingen:
  • Rekening-courant Administraties 
  • Rekening-courant Personeel 
  • Rekening-courant {directeur(n)} 
  • Rekening-courant {deelneming(n)}.
Hier wordt beschreven hoe dit werkt en hoe dit gebruikt kan worden.


Hoe werkt het?


De RC administraties wordt gebruikt indien er een transactie in één administratie wordt gekoppeld (gematcht) aan een transactie in een andere administratie. De meest voorkomende situaties:

  • Overboeken van een bedrag van een bankrekening in administratie 1 naar een bankrekening in administratie 2.
  • Betalen van een factuur in administratie 1 van een bankrekening van administratie 2
Binnen het Yuki domein kunnen diverse administraties worden aangemaakt. Bijvoorbeeld een holding en een werkmaatschappij. Alle administraties worden ook als Relatie in Yuki aangemaakt. Bij het aanmaken van een nieuwe bankrekening wordt aangegeven onder welke administratie deze betreffende bankrekening valt.

Indien er geld van Bankrekening 1 van administratie A wordt overgemaakt naar de bankrekening 2 van administratie B, dan worden beide banktransacties allereerst automatisch geboekt op de rekening 'Betalingen onderweg'. Als op de rekening 'Betalingen onderweg' zowel de afboeking van bankrekening 1 als de ontvangst op bankrekening 2 aan elkaar gekoppeld worden (gematcht) dan wordt een extra boeking aangemaakt om de RC administraties in beide administraties bij te werken.

Het overzicht van de rekening RC administraties moet per saldo op nul uitkomen als je kiest voor 'Alle administraties'. Door te groeperen op relatie zie je precies de saldi per administratie.

Deze categorie (grootboekrekening) staat onder kortlopende schulden.