Documentatie‎ > ‎Boekhouding‎ > ‎

Activastaat

Activastaat vanuit grootboekkaart


Vanuit de relevante grootboekkaarten in Yuki kun je (of je accountant) zien wat de afschrijvingen op je activa zouden moeten zijn in de 'Activastaat'. je kunt deze afschrijvingen hier met één druk op de knop 'Aanmaken' uitvoeren of aangeven dat je activa zijn uitgevallen of verkocht. Voordat je afschrijvingen gaat boeken moeten echter een aantal instellingen vastgelegd en/of gecontroleerd worden.

Indien de activa voor de startdatum van de administratie in Yuki werd aangeschaft dient er een gedetailleerde activastaat in Yuki ingevoerd te worden, zie Activastaat en beginbalans.

In deze helppagina vind je een uitgebreide beschrijving van:
 • Algemene instellingen per activarekening
 • Instellingen per activum (factuur of boeking op beginbalans)
 • Groepsinstellingen (van drie grootboekrekeningen die bij de activarekening horen)
 • Afschrijvingen berekenen en boeken
 • Afschrijvingen herberekenen
 • Verkoop of uitval/verlies activa boeken.
 
Open een activa grootboekrekening vanuit de proef- en saldibalans of het rekeningschema van Yuki en klik vervolgens bovenin je scherm op de knop 'Activastaat'.Het volgende scherm wordt geopend:De activastaat beschouwt elke boekingsregel op de activarekening van vaste activa als een los activum. Dat kan dus een factuur zijn of een boeking op een beginbalans.
 

Algemene instellingen per activarekening


In de activastaat hebben we instellingen per rekening en instellingen per activum. De instellingen per rekening vind je in de taakbalk van de desbetreffende activastaat:


 • Afschrijving % (per jaar): Wat is het afschrijvingspercentage?
 • Aantal afschrijvingsjaren: In hoeveel jaar worden de activa op deze rekening afgeschreven?
 • Restwaarde: Moet er bij het berekenen van de afschrijvingen rekening gehouden worden met een restwaarde?
 • Start afschrijvingen: Worden de activa standaard pro rata (vanaf de aanschafdatum) of vanaf het begin van het boekjaar afgeschreven?

LET OP!
Deze instellingen gelden voor alle activa die geen eigen instellingen hebben. Verander je een instelling, dan verander je dat dus (met terugwerkende kracht) voor alle activa die geen eigen instellingen hebben.


Instellingen per activum


Per activum kun je (indien nodig) via het tandwieltje 'Details activum wijzigen' voor de regel de bovenvermelde 'Algemene instellingen per activarekening' op regelniveau aanpassen.Klik op het tandwieltje voor de desbetreffende regel en het volgende scherm wordt geopend:Hier kun je de volgende instellingen aanpassen:
 • De omschrijving van het activum (afwijkend van de grootboekrekening)
 • De startdatum voor het afschrijven
 • Afschrijvingsmethode (Lineair of degressief)
 • Afschrijving % per jaar (dit veld 'overruled' het hieronder genoemde veld 'Aantal afschrijvingsjaren')
 • Aantal afschrijvingsjaren
 • De restwaarde in %
 • De restwaarde in €: indien ingevuld overruled deze waarde het percentage in het veld 'Restwaarde in %'.

LET OP!
Ook kun je hier het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen vastleggen indien het activum voor de startdatum van de administratie in Yuki werd aangeschaft.

Als je op regelniveau instellingen hebt aangepast kun je aan de kleur van het tandwieltje vóór de regel zien of er specifieke instellingen voor afschrijvingen zijn gedaan. 
Is het tandwieltje lichtgrijs dan zijn er geen specifieke instellingen, is het donkergrijs dan zijn deze er wel.Groepsinstellingen
Via het tandwieltje rechts bovenin je scherm kun je de grootboekrekeningen vastleggen die bij deze activarekening horen. Dat geldt voor de balansrekening afschrijvingen, de resultatenrekening afschrijvingen en de rekening waarop een eventuele verkoop van een activum geregistreerd wordt.
Afschrijvingen berekenen en boeken


De activastaat is een hulpmiddel om afschrijvingen over een bepaalde periode te berekenen en te boeken. 
Je kunt zelf bepalen of je de afschrijvingen per periode wenst te boeken of ineens voor een heel jaar.Voor een maand, kwartaal of half jaar
Ga naar de periode waarover je de afschrijvingen wenst te berekenen, bijvoorbeeld februari 2017. Als er voor die periode nog niet werd afgeschreven kun je bij 'Voorstel journaalposten' het te boeken bedrag bekijken en vervolgens boeken door te klikken op de knop 'Aanmaken'. Klik op de knop 'Aanmaken', de afschrijving voor februari 2017 wordt geboekt.
Er wordt één boeking gemaakt voor activa op de grootboekrekening (zie proef-en saldibalans, 02650 Afschrijving auto's), dus niet per activum.Zo loop je periode voor periode door en maak je de boekingen van de afschrijvingen aan.

LET OP!
Wanneer je in de periodeselectie zelf een datum invoert bij 'VAN - TOT' en daarna op de knop 'OK' klikt wijzigt de datumselectie in 'Aangepast'.Voor een heel jaar
Selecteer het jaar waarover je wenst af te schrijven. Ga vervolgens weer naar 'Voorstel journaalposten' om het te boeken bedrag te bekijken en vervolgens te boeken door te klikken op de knop 'Aanmaken'.
De afschrijving wordt altijd geboekt op de laatste dag van de periode. Er worden altijd 365 dagen afgeschreven (of naar rato) als de eerste afschrijvingsdatum in het jaar valt. Schrikkeldagen worden niet meegerekend.Afschrijvingen herberekenen 

Als je de instellingen van een activarekening of een activum aanpast omdat je de afschrijvingen op een andere manier wilt boeken kun je de knop 'Herbereken' bovenin je scherm gebruiken om Yuki een nieuw 'Voorstel journaalposten' te laten genereren.De 'oude' boekingen van de afschrijvingen worden hierdoor niet aangepast of verwijderd. Yuki boekt de nieuwe afschrijvingen als een extra memoriaal.Verkoop of uitval/verlies activa boeken

Om aan te geven dat activa is verkocht of uitgevallen (verlies) klik je in de regel van het desbetreffende activum op het potloodje waardoor er een snelmenu wordt geopend:
 


Verkoop

Selecteer de optie 'Koppel aan een verkoop transactie' om het activum te boeken als verkocht. Je archiefkast wordt geopend waarin je het document behorend bij de verkoop kunt zoeken en koppelen.

LET OP!
Voor het activum 'Auto's' kan je alleen een document koppelen dat boekingen op grootboekrekening '02601 Auto's (verkopen)' bevat zoals bijvoorbeeld een verkoopfactuur met factuurdatum 12-12-2017 en factuurbedrag 35000,00 inclusief 21% btw).je de afschrijvBoeking in Yuki (Proef- en saldibalans)

                                                                     DEBET             CREDIT

02600 Auto's                                                25789,93          25789,93
02601 Auto's (verkopen)                               28925,62          28925,62
02650 Afschrijving auto's                               2331,69            2331.69
49500 Afschrijvingskosten auto's                    2331,69              134,25  
87400 Boekwinst verkoop vaste activa                                   5333,13            


Uitval / verlies

Selecteer de optie 'Boek als uitval / verlies' om het activum te boeken als uitval of verlies. Het volgende scherm wordt geopend:Voer de datum (bijvoorbeeld 12-12-2017) en het onderwerp (en eventueel tekst) van de 'verlies' boeking van het activum in en bekijk en boek vervolgens het 'Voorstel journaalposten' door meerdere malen te klikken op de knop 'Aanmaken'.Boeking in Yuki (Proef- en saldibalans)

                                                                    DEBET             CREDIT

02600 Auto's                                                                        25789,93
02650 Afschrijving auto's                               2197,44                84,79 
49500 Afschrijvingskosten auto's                       84,79  
87500 Boekverlies verkoop vaste activa       23592,49 


De boeking van een verkoop of uitval / verlies van een activum kan worden verwijderd door in de regel van het desbetreffende activum op het potloodje te klikken en in het nu geopende snelmenu de optie 'Verwijder deze link' te selecteren:
 

Indien je een overzicht wenst van alle activarekeningen met daarin elk actief activum en de afschrijvingen daarop, kan je klikken op de knop 'PDF aanmaken' rechtsboven in je scherm. Er wordt hierdoor een nieuw scherm geopend waarin je de PDF kan downloaden en/of afdrukken.


LET OP!
Het is in Yuki ook mogelijk om de afschrijvingen (memoriaalboekingen) te importeren in je administratie.Zie ook: