Documentatie‎ > ‎Boekhouding‎ > ‎

Activastaat

Activastaat uit grootboekkaart

Vanuit de relevante grootboekkaarten in Yuki kun je (of je accountant) zien wat de afschrijvingen op je activa zouden moeten zijn in de Activastaat. je kunt deze afschrijvingen hier met één druk op de knop uitvoeren, of aangeven dat je activa zijn uitgevallen of verkocht. 
De activastaat beschouwt elke boekingsregel op de investeringsrekening van vaste activa als een los activum. Dat kan dus een factuur zijn of een boeking op een beginbalans.
 

Algemene instellingen per activarekening


In de activastaat hebben we instellingen per rekeningen en instellingen per activum. De instellingen per rekening vind je in de taakbalk van de betreffende activastaat:

 • Aantal afschrijvingsjaren: In hoeveel jaar worden de activa op deze rekening afgeschreven?
 • Restwaarde: Moet er bij het berekenen van de afschrijvingen rekening gehouden worden met een restwaarde?
 • Start afschrijvingen: Worden de activa standaard pro rata (vanaf de aanschafdatum) of vanaf het begin van het boekjaar afgeschreven?
LET OP!
Deze instellingen gelden voor alle activa die geen eigen instellingen hebben. Verander je een setting, dan verander je dat dus (met terugwerkende kracht) voor alle activa die geen eigen instellingen hebben.


Instellingen per activum


Per activum kun je de bovenvermelde Algemene instellingen via het tandwieltje vóór de regel op regelniveau aanpassen.


Het volgende venster opent zich:Hier kun je zaken aanpassen zoals:
 • De omschrijving van het activum (afwijkend van de grootboekkaart)
 • De aanschafdatum, afwijkend van het document
 • De startdatum voor het afschrijven
 • Afschrijvingsmethode (Lineair of degressief)
 • Afschrijving % per jaar (deze functie overruled de hieronder genoemde 'Aantal afschrijvingsjaren')
 • Aantal afschrijvingsjaren
 • De restwaarde (in %)
 • De restwaarde (in €).
Tevens kun je hier het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen vastleggen indien het activum voor de startdatum van de boekhouding werd aangeschaft (zie ook helppagina Activastaat en beginbalans).


    Of een regel specifieke afschrijvingen heeft kun je zien aan de kleur van het
    settingssymbool aan het begin van de regel. Is dit licht grijs, dan zijn er geen instellingen. 
    Is het donker grijs, dan zijn die er wel.

 

Afschrijvingen berekenen en boeken


De activastaat is een hulpmiddel om afschrijvingen over een bepaalde periode te berekenen en te boeken. 
Je kunt zelf bepalen of je de afschrijvingen per periode wenst te boeken of ineens voor een heel jaar.

Voor een maand, kwartaal of half jaar:
Ga naar de periode waarover je de afschrijvingen wenst te berekenen. Als er voor die periode nog niet werd afgeschreven kun je bij Voorstel journaalposten het te boeken bedrag bekijken en boeken. 
Zo loop je periode voor periode door en maak je de boekingen aan.
Er wordt één boeking gemaakt voor activa op de grootboekrekening, dus niet per activum.

Voor een heel jaar:
Selecteer het jaar waarover je wenst af te schrijven. Ga vervolgens weer naar Voorstel journaalposten om het bedrag te boeken. De afschrijving wordt altijd geboekt op de laatste dag van de periode. Er worden altijd 365 dagen afgeschreven (of naar rato) als de eerste afschrijvingsdatum in het jaar valt. Schrikkeldagen worden niet meegerekend.


GroepsinstellingenVia het tandwieltje rechts in de taakbalk kun je de grootboekrekeningen vastleggen die bij deze investeringsrekening horen. Dat geldt voor de balansrekening afschrijvingen, de resultatenrekening afschrijvingen en de rekening waarop een eventuele verkoop van een activum geregistreerd wordt.Zie ook: