Documentatie‎ > ‎Boekhouding‎ > ‎

Aanmaken of wijzigen factuur lay-out

In de Facturatie module kun je werken met verschillende factuur lay-outs. De lay-out bepaalt hoe de factuur eruit ziet, welke gegevens erop worden afgedrukt, waar het adresblok komt te staan en wat er in de begeleidende mail komt te staan.


LET OP!
Per klant kan er een standaard factuur lay-out worden ingegeven. Als de klant gekozen wordt bij het aanmaken van een verkoopfactuur wordt direct deze standaard lay-out gekozen voor de factuur.
De verkoopfactuur moet wel voor dezelfde administratie zijn als de factuur lay-out.

Open de module 'Verkoop', klik links in je scherm op 'Factuurinstellingen' en open vervolgens het tabblad 'Lay-outs'. LET OP!
Wanneer er een Nederlandse, Engelse, Franse of Duitse factuur lay-out is aangemaakt, verschijnt de kolom 'Taal' in de bovenstaande instellingen.

Om een bestaande factuur lay-out te wijzigen klik je op > voor de desbetreffende factuur lay-out. Voor het aanmaken van een nieuwe factuur lay-out klik je bovenin je scherm op de knop 'Nieuwe lay-out'.

De volgende lay-out instellingen kunnen worden ingevoerd:
 • Algemeen
 • Factuur kolommen
 • Factuur voettekst
 • Pagina voettekst
 • Pagina-instellingen
 • Papier instellingen
 • Adres positionering
 • Logo positionering
 • Specificatie instellingen
 • Onderwerp van mail
 • Mail tekst.

Schermvoorbeeld bekijken

Als je klaar bent met de lay-out klik je linksboven in je scherm op de knop 'Bewaren' om je wijzigingen te bewaren.
Bekijk daarna het schermvoorbeeld om te zien of alle wijzigen het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

Om de e-mail te testen adviseren wij om een testfactuur aan te maken en deze naar jezelf te versturen. Verwijder daarna wel de testfactuur uit je administratie om te voorkomen dat deze in de boekhouding terecht komt.

Standaard waarden herstellen

Klik tijdens het wijzigen van een lay-out linksboven in je scherm op de knop 'Standaard' om weer terug te gaan naar de door Yuki voorgedefinieerde waarden.

Standaard lay-out bepalen

Je kunt binnen Yuki met meer dan één factuur lay-out werken. Als je dat doet, kun je telkens als je een nieuwe factuur maakt of verwerkt bepalen welke lay-out gebruikt moet worden. Je kunt kiezen welke lay-out Yuki dan standaard moet voorstellen. Voor een uitgebreide beschrijving zie Instellingen voor verkoopfacturen.


Algemeen • Omschrijving: Geef je lay-out een herkenbare omschrijving mee
 • Administratie: Geef aan voor welke administratie de lay-out is bedoeld (indien je meer dan één administratie hebt)
 • Taal: Het is mogelijk in Nederlandse domeinen voor een factuur in het Nederlands, Engels, Frans of Duits te kiezen.
 • Btw-nummer: Wil je het btw-nummer van je klanten afdrukken op de factuur? Dit is met name relevant bij internationale klanten.
 • Titel: Als je dit aanvinkt komt de titel ("Factuur" of "Creditfactuur") bovenaan de factuur te staan zodat in één oogopslag te zien is dat het document een factuur betreft.
 • Onderwerp: Wil je het onderwerp van de factuur ook afdrukken op de factuur?
 • Ontwerp: Kies een lay-out uit de tien beschikbare varianten.
 • Bijlage: Hier kun je vanuit het archief een bijlage koppelen aan de factuur lay-out (bijvoorbeeld algemene voorwaarden).


Factuur kolommen


In deze sectie kun je aangeven welke gegevens op je factuur afgedrukt moeten worden. Welke kolommen je kiest is soms afhankelijk van de lay-out die je gekozen hebt. Denk daarbij met name vanuit de klant. Wat is voor de klant belangrijk om op de regel te zien?


 • Referentie: Wil je dat de artikelcode vermeld wordt?
 • Omschrijving: Wil je de omschrijving van het artikel, de omschrijving van de factuurregel of beide afdrukken?
 • Aantal: Wil je dat de aantallen vermeld worden?
 • Prijs ex btw: Prijs van artikel exclusief btw.
 • Prijs: Prijs van artikel.
 • Btw: Als de factuur voor particuliere klanten is, dan is het noemen van de btw per regel minder belangrijk. Als het btw-percentage voor elk artikel hetzelfde is, hoef je deze ook niet op elke regel te noemen. 
 • Bedrag ex btw: Bedrag van totaal aantal van artikel exclusief btw.
 • Btw-bedrag: Btw-bedrag van totaal aantal van artikel.
 • Bedrag: Bedrag van totaal aantal van artikel.

Selecteer de kolommen die je graag per factuurregel wilt afdrukken. Maak de factuur zo simpel mogelijk (less is beautiful). 
Om te testen of de factuur eruit ziet zoals je wilt, bewaar je de lay-out door te klikken op de knop 'Bewaren en klik je vervolgens op de knop 'Schermvoorbeeld'.


Pagina-indeling (voettekst)


Onderstaande afbeelding geeft aan hoe de indeling van een factuur wordt bepaald. 
Op de factuur onderscheiden we drie secties:

Het factuurblok

Dit bestaat weer uit drie delen: 
 • de factuurkop (klantgegevens, factuurnummer etc)
 • de factuurregels (met de kolommen)
 • de factuurtotalen (met btw totalen en te betalen bedrag).


Factuur voettekst

Hier kun je tekst kwijt die direct onder het factuurblok wordt afgedrukt, bijvoorbeeld: "Gelieve het totaalbedrag te betalen op rekening 12345678".Pagina voettekst

Dit blok wordt altijd helemaal onderaan de pagina afgedrukt. Standaard worden de bedrijfsgegevens (adres, KvK-, btw- en bankrekeningnummer) weergegeven, zoals deze zijn vermeld in het domein.
Wil je andere gegevens vermelden, dan kun je dit veld gebruiken voor het vermelden van bedrijfsgegevens etc. als die niet al op je briefpapier staan. Let op: de standaard vermelding komt te vervallen, als je gegevens in dit blok hebt vermeld.

  


Pagina-instellingen


Met behulp van de pagina-instellingen bepaal je waar de factuurgegevens op de factuur worden afgedrukt. Dit is met name belangrijk als je dat wilt aanpassen aan je bestaande briefpapier.


 • Bovenmarge (in mm): Dit bepaalt waar de algemene factuurgegevens (nummer en datum etc) t.o.v. de bovenkant van het papier begint. Let op dat je tussen de bovenkant en de factuurgegevens soms ook nog een adresblok moet plaatsen. Dit adresblok is 30mm hoog.
 • Inspringen links (in mm): dit bepaalt hoeveel witruimte (linkermarge) je links wil aanhouden
 • Inspringen rechts (in mm): dit bepaalt hoeveel witruimte je rechts (rechtermarge) wil aanhouden
 • Inspringen onder (in mm): dit bepaalt hoeveel witruimte je wilt aanhouden tussen de onderste regel van de voettekst van de pagina en de onderkant van de pagina.
 • Paginanummering (bij meerdere pagina's): Positie van het paginanummer onderaan elke pagina.
 • Lettertype: Selecteer hier het lettertype van tekst op de factuur.
 • Lettergrootte: Selecteer hier de lettergrootte van tekst op de factuur.


Papier instellingen


Bepaal nu waar je de factuur op wilt afdrukken.Je hebt drie mogelijkheden:
 • Blanco papier
 • Voorbedrukt briefpapier
 • PDF document.


Op blanco papier

Gebruik Yuki om je logo en bedrijfsgegevens direct mee af te drukken. Als logo wordt het logo gebruikt dat je hebt gekoppeld aan je administratieprofiel.

Voorbedrukt briefpapier

Yuki print enkel het factuurblok en de voettekst van de factuur. Yuki print dan geen logo en geen voettekst van de pagina.

PDF document als factuurpapier
Door een PDF-document van je briefpapier aan de lay-out te koppelen, print je de factuur als het ware in dat document. Dit geeft een beter resultaat als het printen op blanco papier. Het is met name handig als je de facturen per e-mail gaat versturen. Je maakt eerste het gewenste factuurpapier in bijvoorbeeld een tekstverwerker als MS Word of Pages. Hier plaats je dan het eigen logo, de adresgegevens en andere typische factuurgegevens zoals KvK-nummer, btw-nummer en bankrekeningnummer. Vervolgens bewaar je deze als PDF-document. Deze PDF kun je dan bij de factuur lay-out instelling als bestand kiezen en dan zal deze als digitaal briefpapier worden gebruikt.
Adres positionering


Hiermee kun je bepalen waar het adres binnen het factuurblok wordt geplaatst.


 • Bovenmarge (in mm): Dit is gerekend vanaf de bovenzijde van de pagina.
 • Inspringen links (in mm): Dit is gerekend vanaf de linkerzijde van de pagina.
Als je te weinig ruimte hebt gehouden tussen de bovenzijde van de pagina en de start van het factuurblok om een adresblok te plaatsen, dan wordt dit automatisch gecorrigeerd.


Logo positionering


Dit is enkel relevant als je kiest voor afdrukken op blanco papier.
Specificatie instellingen


Voeg een urenspecificatie toe bij facturatie van werkzaamheden. Voor meer informatie zie de module Yuki Uren.


Onderwerp en tekst van mail


Als je besluit verkoopfacturen per e-mail te gaan versturen, kun je hier ook het onderwerp en de tekst van de e-mail aanpassen.In de tekst en in het onderwerp kun je ook variabele gegevens opnemen (zogenaamde placeholders). Die placeholders staan altijd tussen vierkante haken en hebben een specifieke naam.Zie ook: