Documentatie‎ > ‎Boekhouding‎ > ‎

Aanmaken nieuwe eigen bankrekening

Dit onderwerp behandelt de bankrekeningen van de eigen boekhouding. Het gaat hier dus niet over de bankrekeningen van klanten of leveranciers. De bankrekeningen van klanten en leveranciers worden aangemaakt bij de relatiekaart.Wat valt onder de eigen bankrekening?


Onder bankrekeningen worden in Yuki alle betaalrekeningen, spaarrekeningen, effectenrekeningen, beleggingsfondsrekeningen, depositorekeningen, creditcards en/of vreemde valuta bankrekeningen bij bank(en) en/of financiële instelling(en) verstaan die je zakelijk gebruikt voor het bedrijf.


Aanmaken eigen bankrekening


Na het uploaden van de elektronische afschriftbestanden (met afschriftregels) van de bank(en) naar jouw domein in Yuki, verwerkt Yuki deze vervolgens in de financiële administratie. De bankrekeningen worden tijdens deze import automatisch aangemaakt. De creditcards worden door de Backoffice medewerker handmatig voor aangemaakt behalve die van de ABN AMRO en de ING bank. De elektronische bestanden (met creditcard afschriftregels) van deze banken kunnen eveneens worden geüpload en geïmporteerd zodat deze creditcards automatisch worden aangemaakt.


Boekingsgang van de bankafschriften


Op basis van de geïmporteerde afschriftregels (transacties) worden de saldi van rekeningen en het saldo van interne overboekingen berekend en getoond in een overzicht.

Interne overboekingen zijn boekingen waarvan het saldo al wel is afgeschreven van of bijgeschreven is op een bepaalde rekening of creditcard binnen (één van) uw administratie(s) maar nog niet is bijgeschreven op of afgeschreven van een andere rekening of creditcard binnen (één van) uw administratie(s). Deze worden door Yuki automatisch herkend als beide rekeningen in de boekhouding bekend zijn.

Na het importeren van een elektronisch afschriftbestand worden de transacties (lees afschriftregels) van de bankrekeningen en/of creditcards waar mogelijk automatisch gecategoriseerd en gekoppeld aan de correcte facturen (incl. salarisslips) in de boekhouding zodat deze verder afgehandeld zijn. Indien nodig worden de transacties handmatig gecategoriseerd en/of gekoppeld door de Backoffice medewerker; dit geldt ook voor de eventueel te koppelen of weg te boeken interne overboekingen.

Alle uitgaven die u privé heeft gedaan worden door de Backoffice medewerker gecategoriseerd in de categorie 'Privé-uitgaven divers' en vind je onder andere terug in het overzicht 'Bezittingen en schulden' onder de post 'Overige vorderingen'.

Wanneer de gebruiker de rol 'Directie' heeft, kan hij ook handmatig een bankrekening of een creditcard aanmaken door op het witte pagina icoon te klikken.


Zie ook: