Documentatie‎ > ‎

Boekhouding

Op het startscherm van de module Boekhouding zie je de bedrijfsmonitor. Deze monitor geeft je een up-to-date stand van zaken van je resultaten, omzet, bedrijfslasten, banksaldi en je kasbalans. Je kunt in deze module ook gebruik maken van de meer boekhoudkundige functies zoals o.a. Omzet en Kosten, Bezittingen en schulden, Proef- en saldibalans, Activa, openstaande posten debiteuren en crediteuren, btw en het rekeningschema.Open de module 'Boekhouding' door te klikken op het icoon 'Boekhouding' bovenin je scherm. Het startscherm van de module 'Boekhouding' wordt nu geopend:Links in je scherm vind je de belangrijkste functies van de module 'Boekhouding'. Ze worden hieronder kort beschreven.


Monitor
Een pagina met de belangrijkste indicatoren van je bedrijf, grafisch in beeld gebracht. Bekijk de ontwikkeling van je omzet, marge en resultaat, je banksaldo, kasbalans, ouderdom van openstaande klanten en leveranciers, maar ook wat complexere KPI's (Kritieke Prestatie Indicator) zoals werkkapitaal, solvabiliteit en rentabiliteit. 
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Financiële monitor


Omzet en kosten
Dit overzicht, ook wel de 'winst & verliesrekening' genoemd, geeft je een meer gedetailleerd beeld van hoe het gaat met je bedrijf. Standaard wordt hier een jaaroverzicht getoond maar je kunt ook kiezen voor een verdeling per maand of vergelijking van meerdere boekjaren.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Omzet en kosten & Bezittingen en schulden.


Bezittingen en schulden
Ook wel de 'balans' van je bedrijf. Dit overzicht geeft een beeld van waarin het bedrijf geïnvesteerd heeft, hoeveel vorderingen en schulden het nog heeft en wat het vermogen van het bedrijf is. Ook hier kun je kiezen voor een jaaroverzicht, een periodeoverzicht en een vergelijking van boekjaren.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Omzet en kosten & Bezittingen en schulden.


Proef- en saldibalans
De proef- en saldibalans in Yuki is het startpunt voor het controleren van de individuele grootboekrekeningen.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Proef- en saldibalans.


Activa
Binnen Yuki is het mogelijk om alle activa samengevat in één overzicht te presenteren en naar PDF te exporteren.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Activa (overzicht).


Debiteuren
Bekijk hier in detail welke klanten (debiteuren) nog facturen hebben openstaan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande facturen, of als een ouderdomsanalyse, waarbij per klant de bedragen worden getoond die 30, 60 90 dagen of langer open staan.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Openstaande posten crediteuren/debiteuren/RC personeel.


Crediteuren
Bekijk hier in detail welke leveranciers (crediteuren) nog facturen hebben openstaan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande facturen, of als een ouderdomsanalyse, waarbij per leverancier de bedragen worden getoond die 30, 60 90 dagen of langer open staan.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Openstaande posten crediteuren/debiteuren/RC personeel.


RC personeel
Bekijk hier in detail welke werknemers nog salarisstroken of declaraties hebben openstaan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande salarisstroken of declaraties, of als een ouderdomsanalyse, waarbij per werknemer de bedragen worden getoond die 30, 60 90 dagen of langer open staan.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Openstaande posten crediteuren/debiteuren/RC personeel.


Omzetbelasting (btw)
Hier vind je een lijst van alle btw-aangiften die in het verleden werden verstuurd. Van de lopende periode wordt permanent de aangifte bijgewerkt zodat je al in de loop van de maand of het kwartaal kunt zien hoe de btw-aangifte zich ontwikkelt.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Omzetbelasting.


Loonheffing
Hier vind je een lijst van alle aangiften loonheffing die in de administratie(s) zijn verwerkt.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Loonheffing.


Mijn domein
Hier kun je het overzicht van je domein oproepen. Hier kun je gebruikers aanmaken en verwijderen, een extra administratie aanmaken, een administratie blokkeren voor verdere invoer vóór een bepaalde datum of deze geheel afsluiten tot en met een bepaalde datum. Tevens kun je hier je contractdetails bekijken. Meer...


Rekeningschema
Als je daar de rechten voor hebt kun je hier het rekeningschema van je domein bekijken. In de basis is dat een vast schema maar er kunnen wel bepaalde rekeningen worden geactiveerd of gedeactiveerd. Daarnaast kan een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice' kopie rekeningen aanmaken.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Rekeningschema instellen.


Memoriaal
Hier vind je een lijst met alle memorialen die in je administratie(s) geboekt zijn. Yuki biedt je de mogelijkheid om memoriaalboekingen handmatig aan te maken of te importeren via een financieel importbestand.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Memoriaal.


Importeren
Yuki biedt de mogelijkheid om naast financiële importbestanden (memoriaalboekingen) ook historische data vanuit andere software te importeren.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Importeren historische cijfers.

Exporteren

In Yuki kun je financiële transacties eenvoudig exporteren. Voor verschillende doeleinden worden verschillende exportformaten ondersteund zoals Excel formaat, CSV formaat en PDF. 

Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Exporteren financiële transacties.


Administratiegegevens

Hier kun je het bedrijfsprofiel van de administratie oproepen. De gegevens kunnen desgewenst worden gewijzigd of aangevuld worden.
Voor een uitgebreide beschrijving van deze functie zie Bedrijfsprofiel van administratie invoeren.