Documentatie‎ > ‎

Betalingskorting verwerken

In combinatie met de Yuki Betaalservice heb je de mogelijkheid om betalingskorting/ kredietbeperking op inkoopfacturen te verwerken.
De betalingskorting kan door de backoffice op twee plaatsen worden ingevoerd:

De ondernemer vindt de betalingskorting in de betaallijst terug in de kolom 'BK'. Het kortingsbedrag is groen als de factuur nog binnen de betaaltermijn zit en zal rood zijn als de betaaltermijn verstreken is.

Bij het aanmaken van een SEPA betaalbestand zal de korting, gelet op de betalingstermijn al dan niet worden meegenomen. Indien gewenst kan de ondernemer dit overrulen en zelf bepalen of de korting wel of niet in het SEPA betaalbestand wordt meegenomen.

Om deze functie te activeren en te gebruiken moeten er drie stappen worden doorlopen:
  • Activeren van functie Betalingskorting
  • Boeken van inkoopfactuur met korting (automatisch ingevuld wanneer deze is vastgelegd als standaardwaarde bij leverancier)
  • Betalen van inkoopfactuur met korting.

Na het aanmaken van een SEPA betaalbestand zal Yuki automatisch een memoriaal aanmaken om de betalingskorting af te boeken op grootboekrekening 'Betalingskorting'.Activeren van functie Betalingskorting

De betalingskorting kan alleen geactiveerd worden in combinatie met de Yuki Betaalservice.
Alléén de eigenaar van een domein (met de rol 'Directie') of een gebruiker met de rol 'Directie' én 'Security manager' kan de functie activeren. Zij beslissen namelijk of er met kortingen wordt gewerkt of niet.

Open de module 'Bank'', klik links in je scherm op 'Betaallijst'.

Het volgende scherm wordt geopend:Klik rechtsboven in je scherm op de knop 'Instellingen'.

Het volgende scherm wordt geopend:Schakel de functie Betalingskorting in door deze te selecteren. Klik vervolgens op de knop 'Bewaren'.Boeken van inkoopfactuur met korting

Als de functie is geactiveerd zie je bij het boeken van een inkoopfactuur onderin je invoerscherm het nieuwe veld 'Betalingskorting'. De betalingskorting kan worden ingevoerd als een percentage of een bedrag. Wanneer je één van de twee invoert zal het andere veld automatisch berekend worden. 

Na het afhandelen van het document zal Yuki dit kortingspercentage opslaan in de standaardwaarden van de leverancier zodat bij het boeken van de volgende inkoopfactuur de korting automatisch wordt meegenomen. Betalen van inkoopfactuur met korting

In de betaallijst zal de factuur met korting zichtbaar zijn. De korting wordt groen aangegeven als de vervaldatum nog niet is overschreden. Indien dat wel het geval is dan staat de korting in het rood.In het Concept SEPA betaalbestand kan je achter elke factuur nog aangeven of je de betalingskorting (BK) wel of niet wilt toepassen op de factuur. Standaard staat de betalingskorting aan indien je vóór de vervaldatum betaalt.Het bedrag dat je hier ziet staan zal in het SEPA betaalbestand worden meegenomen.Boeking


Na het aanmaken van het SEPA betaalbestand zal Yuki automatisch een memoriaal aanmaken om de betalingskorting af te boeken op grootboekrekening 'Betalingskorting'.

Verdicht betaalbestand

Wordt er gebruik gemaakt van een verdicht betaalbestand dan zal Yuki de betalingskorting op grootboekrekening '45906 Ontvangen betalingskorting' boeken en het resterende(te betalen) bedrag op grootboekrekening '23000 Betalingen onderweg'. De factuur zal worden aangemerkt als 'Betaald'.


Onverdicht betaalbestand

Maak je gebruik van een onverdicht betaalbestand dan zal Yuki alleen een memoriaal aanmaken om de betalingskorting te boeken op grootboekrekening '45906 Ontvangen betalingskorting'. Het resterende openstaande bedrag zal op de factuur open blijven staat totdat de betaling gematcht wordt.LET OP!
Als de ondernemer gebruik maakt van de Yuki Betaalservice maar echter geen betaalbestanden aanmaakt (dus niet actief gebruikt) dan zullen er geen automatische memorialen worden aangemaakt en zal de korting handmatig moeten worden afgeboekt op 'Betalingskorting':