Documentatie‎ > ‎

Betalingskorting verwerken

In combinatie met de Yuki betaallijstmodule heb je de mogelijkheid om betalingskorting/ kredietbeperking op inkoopfacturen te verwerken.
De betalingskorting wordt door de backoffice ingevoerd bij het verwerken van de inkoopfactuur zodat deze automatisch meegenomen in de betaallijst.
De ondernemer vind de korting terug in zijn betaallijst, onder de kolom 'BK' het kortingsbedrag is groen als de factuur nog binnen de betaaltermijn zit en zal rood kleuren als de betaaltermijn verstreken is.
Bij het aanmaken van het SEPA betaalbestand zal de korting, gelet op de betalingstermijn al dan niet worden meegenomen. Indien gewenst kan de ondernemer dit overrulen en zelf bepalen of de korting wel of niet in het SEPA betaalbestand wordt meegenomen.


Hoe activeer en gebruik je deze functie

Om deze functie te activeren en te gebruiken moeten er drie stappen worden doorlopen:
  • Activeren van functie Betalingskorting
  • Boeken van inkoopfactuur met korting
  • Betalen van inkoopfactuur met korting.

Stap 1: activeer de functie

De betalingskorting kan alleen geactiveerd worden in combinatie met de betaallijst module.
Alléén de eigenaar van een domein of een gebruiker met de rol 'Security manager' kan de functie activeren. Die beslist namelijk of er met kortingen gewerkt wordt of niet.

Vanuit de betaallijst klinkt je op het tandwieltje.Hier schakel je de betalingskorting functie in.


Stap 2: boek een factuur met korting

Als de functionaliteit geactiveerd is zal je als accountant twee nieuwe velden zien in het invoerscherm.
In één veld kan je het percentage van de korting ingeven, in het andere veld het bedrag.Wanneer je één van de twee invult zal het andere veld automatisch berekend worden. 

Na afhandelen van het document zal Yuki dit percentage opslaan in de standaardwaarden van de relatie zodat de volgende keer automatisch de korting wordt meegenomen. Je kunt nu dus van bestaande standaardwaarden aangeven dat deze wél automatisch verwerkt mogen worden, om nog meer facturen automatisch te laten verwerken!

Stap 3: betaal je factuur met korting

In de betaallijst zal de factuur met korting zichtbaar zijn. De korting wordt groen aangegeven als de vervaldatum nog niet overschreden is. Indien dat wel het geval is staat de korting in het rood.In je concept betaalbestand kan je achteraan per factuur nog aanvinken of je de betalingskorting (BK) wil toepassen of niet. Standaard staat dit aan indien je vóór de vervaldatum betaalt.Het bedrag dat je hier ziet staan zal in het SEPA betaalbestand worden meegenomen.


De boeking

Na het aanmaken van het Sepa betaalbestand zal Yuki automatisch een memoriaal aanmaken om de betalingskorting af te boeken op betalingskortingen.

Verdicht betaalbestand

Wordt er gebruik gemaakt van een verdicht betaalbestand, zal Yuki de betalingskorting op grootboekrekening '45906 ontvangen betalingskorting' boeken en het resterende(te betalen) bedrag op grootboekrekening '23000 betalingen onderweg'. De factuur zal worden aangemerkt als 'betaald'.


Onverdicht betaalbestand

Maak je gebruik van een onverdicht betaalbestand, zal Yuki alleen een memoriaal aanmaken om de betalingskorting te boeken op grootboekrekening '45906 ontvangen betalingskorting' het resterende openstaande bedrag zal op de factuur open blijven staat totdat de betaling gematcht wordt.LET OP!
Als de ondernemer gebruik maakt van de betaallijstmodule maar echter geen betaalbestanden aanmaakt (dus niet actief gebruikt) dan zullen er geen automatische memorialen worden aangemaakt en zal de korting handmatig moeten worden afgeboekt op 'Betalingskorting':