Ten onrechte als dubbel aangemerkte regels

Vuistregels voor het bepalen van een inconsistentie

  • Laat Yuki altijd eerst nog even de inconsistentie opnieuw bepalen voordat je opzoek gaat naar een inconsistentie. Klik hiervoor linksboven op Afbeelding toevoegen
  • Bereken altijd het verschil tussen het controle eindsaldo en het eindsaldo van de bank. Zoek via de zoekbalk op dit bedrag. De ervaring leert dat dit een uitstekend hulpmiddel is om snel dubbele transacties op te sporen

  • Ook al zijn de regels rood, zolang het eindsaldo gelijk is aan het controle eindsaldo is er geen sprake van een inconsistentie. Daar waar de eindsaldo’s als eerste niet aan elkaar gelijk zijn ligt meestal het probleem.

Hoe ten onrechte dubbele regels ontstaan

Bij het importeren van transactieregels kijkt Yuki naar de datum waarop er als laatste bankregels zijn geïmporteerd. Aangeboden bankregels die vóór de laatste datum liggen, worden door Yuki niet meer verwerkt en als dubbel aangemerkt.
Voorbeeld:
Er zijn  in Yuki op 15, 16 en 17 juli  
regels zijn ingelezen. Op 19 juli worden er regels ingelezen vanaf 15 t/m 18 juli, dan slaat Yuki automatisch de regels van 15 en 16 juli over.  

Hoe op te lossen

Je gaat als eerste zoeken welke regels er als dubbel zijn gemarkeerd. Hiervoor zijn 2 manieren onderstaand beschreven.

Vanuit  het afschrift
Open het afschrift waarbij de eindsaldo’s als eerste uit elkaar lopen.
Als er staat ‘Er zijn een of meer afschriftregels niet geïmporteerd omdat deze reeds eerder geïmporteerd waren’, zijn er regels uit het afschrift  niet verwerkt en als dubbel aangemerkt.


 
Klik op 'Hier voor meer informatie'. Je krijgt het volgende overzicht te zien: 

Afbeelding toevoegen

 

Vanuit de bank

Je klikt in Yuki bovenin op het logo van de bank en vervolgens links in het menu op Elektronische bankafschriften’. In het volgende scherm klik je op ‘Dubbele regels’.

Je krijgt het volgende scherm te zien:

Kies vervolgens de juiste periode en bankrekening overeenkomstig met de inconsistentie.  

Terugzetten transacties

Om de inconsistentie op te lossen moeten de ‘Ten onrechte als dubbel aangemerkte regels’ worden teruggezet. Ten eerste moet worden bepaald welke regels onterecht dubbel zijn.

De makkelijkste manier om dit te doen is door een extra tabblad te openen in de browser. In dit tabblad moet hetzelfde domein worden geopend met daarin de afschriftregels van de bankrekening. Dit doe je door in de bank op het rekeningnummer te klikken en rechtsboven in de drop down te kiezen voor 'Afschriftregels'.
Tip: Klik op het bestaande tabblad met je rechtermuisknop en kies voor tabblad dupliceren.
Ga vervolgens naar periode waarbij de eindsaldo’s als eerste uit elkaar lopen.
In het 1e tabblad staan de niet verwerkte regels volgens één van de hiervoor beschreven methodes. Je kijkt of er regels in de bank ontbreken die zijn opgenomen als dubbel door de 2 tabbladen te vergelijken. Indien een regel in de bank ontbreekt, open dan de betreffende regel. Je krijgt het onderstaande scherm te zien:

 Afbeelding toevoegen

Klik op importeren en klik daarna Afbeelding toevoegen om de inconsistentie opnieuw te laten berekenen. Als je vervolgens naar de bankrekening gaat en alles is volledig zwart dan is de inconsistentie opgelost.Comments