Documentatie‎ > ‎

Bankinconsistenties

Soorten bank-inconsistenties


Yuki kent bij de bank twee inconsistenties. Deze worden aangegeven door middel van een gevarendriehoek. 

Yuki kan het saldo niet verifieren.

Yuki heeft geconstateerd dat er transacties ontbreken. Het saldo verschilt waarschijnlijk met het werkelijk saldo. Controleer of je transacties van bepaalde dagen mist en exporteer die nogmaals van de internetsite van je bank.

Belangrijk om te weten

 • Yuki kan alleen een inconsistentie berekenen als de gebruiker zijn bankafschriften in MT940 formaat of op papier aanlevert. Het MT940 formaat bevat saldo informatie en aan de hand daarvan kan Yuki berekenen of het saldo dat zij berekent overeenkomt met dat van de bank.
 • Yuki importeert geen regels die in het verleden reeds geimporteerd zijn, dubbele worden overgeslagen.
 • Yuki slaat transacties van een bepaalde datum over als er op die datum reeds transacties geimporteerd zijn. Zie Importprogramma slaat regel over
 • De datum op het scherm is de datum van het laatste eindsaldo in het aangeleverde bankbestand. Het beginsaldo kan dus van ver voor die datum liggen.
 • In de taakbalk kun je een bepaalde periode selecteren, echter bij de bovenste regel van het overzicht wordt onder het controle eindsaldo niet het saldo van de gepresenteerde periode getoond, maar altijd het eindsaldo dat Yuki heeft berekend over alle jaren.
 • RABO bank naam van MT940 eindigt meestal op swi en bevat voor iedere dag een begin- en eindsaldo, ongeacht wel of geen transacties op die dag.
 • ING meestal een begin- en eindsaldo per bestand.
 • Triodos meestal een begin- en eindsaldo per bestand. 
 • Iedere dag begin- en eindsaldo indien er transacties zijn geweest.

Vuistregels

 • Voordat je op zoek gaat naar een inconsistentie, laat Yuki altijd eerst de inconsistentie opnieuw bepalen. Klik hiervoor op .
 • Bereken het verschil tussen het jongste controle eindsaldo en het jongste eindsaldo van de bank. Zoek via de zoekbalk op dit bedrag. Dit is een uitstekend hulpmiddel om snel dubbele transacties op te sporen. 
 • Ga naar de dubbele regels onder bank --> elektronische afschriften en kijk of je het bedrag daar kunt vinden.
 • Ook al kleurt het hele overzicht rood, er is geen sprake van inconsistentie zolang het eindsaldo van de bank gelijk is aan het controle eindsaldo. Daar waar de eindsaldo’s uit elkaar lopen, ligt meestal het probleem. Zie onderstaand voorbeeld


Belangrijke regeltypes in een MT940 bestand

 • :25:12345789 (Bankrekening)
 • :28:10601/1 (Afschriftnummer minder belangrijk)
 • :60F:D100415EUR9272,67 (Beginsaldo op 15-04-2010)
 • :61:1004160416D30,N192NONREF (Transactieregel op 16-04-2010)
 • :62F:D100416EUR9621,23 (Eindsaldo op 16-04-2010)


Mogelijke oorzaken

Klik op het rekeningnummer en kies voor 'Afschriften'. Als alle regels zwart gekleurd zijn, is er geen inconsistentie. Dit in tegenstelling tot het voorbeeld dat daar onderstaat.

LET OP

De kolommen 'Controle begin- en eindsaldo' zijn alleen zichtbaar voor de backoffice.Kleurgebruik

 • Zwart/grijs: Het door Yuki berekende begin- en eindsaldo zijn gelijk aan het door de bank aangeleverde saldo.
 • Blauw: Gevolg van inconsistentie in de regel daaronder, verschillen lopen niet op.
 • Donkerrood: Begin- en/of eindsaldo donkerrood. Beginsaldo sluit niet aan met het eindsaldo van de regel daaronder. Eindsaldo sluit niet aan met het beginsaldo van de regel daarboven. Berekende eindsaldo lichtrood