Compact versus Compleet

Lees de onderstaande helppagina of bekijk de video 'Inloggen en navigeren in een Yuki compact domein'.

Voor ondernemers zijn er twee type portalen beschikbaar die we aanduiden met de naam Yuki Compact of Yuki Compleet.

Een Yuki Compact portaal is bedoeld voor klanten die geen interesse hebben in gedetailleerde operationele gegevens over hun bedrijf. Het portaal heeft de volgende functies:
  • Aanleveren van documenten en bestanden van banken
  • Vragen aan partner stellen of vragen van partner beantwoorden
  • Toegang tot het digitaal archief van de administratie
  • Monitor met enkele elementaire kengetallen en cijfers (geen proef- en saldibalans)
  • Betaallijst voor alle nog te betalen facturen (optioneel).

Yuki Compact


Verdere beperkingen van een Compact portaal:
  • Slechts één gebruiker mogelijk
  • Slechts één administratie per domein mogelijk
  • Geen facturatie met Yuki Factuur
  • Geen gebruik van webservices
  • Geen export van financiële transacties mogelijk.

Een Yuki Compleet (ook wel Yuki Ondernemer) portaal heeft veel meer functies en biedt de ondernemer een volledig boekhoudpakket (zonder de invoerschermen). De ondernemer ziet onder andere overzichten van klanten en leveranciers, kan omzet en kosten én bezittingen en schulden bekijken en kan inzoomen tot op grootboek niveau. 

Yuki Compleet is uit te breiden met modules zoals Yuki Factuur (zelf facturen maken), Yuki dossiers (projecten), Yuki Uren (uren schrijven en factureren), Yuki Herinnering, etc. Tevens krijgt die gebruiker ook toegang tot de Yuki App op de smartphone.

Yuki Compact is voor de partner uiteraard goedkoper, maar biedt minder toegevoegde waarde voor de ondernemer.Zie ook: