Ondernemersportal Basis of Plus versus Yuki ondernemerslicentie

Lees de onderstaande helppagina of bekijk de video 'Inloggen en navigeren in een Yuki compact domein'.

Voor ondernemers zijn er twee type portalen beschikbaar die we aanduiden met de naam ondernemersportal Basis of Plus óf de Yuki ondernemerslicentie.


Ondernemersportal Basis of Plus 

Een ondernemersportal Basis of Plus is bedoeld voor ondernemers die minder interesse hebben in gedetailleerde operationele gegevens over hun bedrijf. Het portaal heeft de volgende functies:
 • Aanleveren van documenten en bestanden van banken
 • Vragen aan partner stellen of vragen van partner beantwoorden
 • Toegang tot het digitaal archief van de administratie
 • Financiële monitor met enkele elementaire kengetallen en cijfers (geen proef- en saldibalans)
 • Koppeling met ABN AMRO, ING, Rabobank en Knab
 • UBL verwerken en ophalen
 • Mobiele app (iOS en Android)
 • Online factureren met Yuki Facturatie (alleen beschikbaar in Plus)
 • Betaallijst voor alle nog te betalen facturen (alleen beschikbaar in Plus).

Yuki Compact


Beperkingen
 • Slechts één gebruiker per domein mogelijk
 • Slechts één administratie per domein mogelijk
 • Minder functionaliteit in Yuki Facturatie: herinneringen, periodieke facturen en prijslijsten zijn niet beschikbaar.
 • Geen relatie management, module Adresboek (CRM)
 • Geen uitgebreide zoom mogelijkheden
 • Geen export van financiële transacties mogelijk.

Aanvullende modules / functionaliteit
 • Yuki Facturatie (online factureren)
 • Betaallijst
 • Salariskoppeling
 • Vreemde valuta
 • Webservice (tot 5000 calls per dag) of Webservice Plus (meer dan 5000 calls per dag)
 • WKR.


Yuki ondernemerslicentie 

Een Yuki ondernemerslicentie portaal heeft veel meer functies en biedt de ondernemer een volledig boekhoudpakket (zonder de invoerschermen). Het portaal heeft de volgende functies:
 • Aanleveren van documenten en bestanden van banken
 • Vragen aan partner stellen of vragen van partner beantwoorden
 • Toegang tot het digitaal archief van de administratie
 • Financiële monitor (met proef- en saldibalans)
 • Koppeling met ABN AMRO, ING, Rabobank en Knab
 • UBL verwerken en ophalen
 • Mobiele app (iOS en Android).

Extra functionaliteit 
 • Meerdere gebruikers met eigen rechten per domein mogelijk
 • Meerdere administraties per domein mogelijk
 • Meer zoom mogelijkheden in het dashboard, module Adresboek (CRM) en de boekhouding zelf.
  De ondernemer ziet onder andere overzichten van klanten en leveranciers, kan omzet en kosten én bezittingen en schulden bekijken en kan inzoomen tot op grootboek niveau.
 • Export van financiële transacties mogelijk.

Aanvullende modules / functionaliteit
 • Yuki Facturatie (online factureren)
 • Betaallijst
 • Yuki Incasso
 • Gebruikers met rol
 • Werknemer (zonder rol)
 • Yuki Dossiers (projecten)
 • Yuki Uren (uren schrijven en factureren)
 • Yuki Workflow
 • Webservice (tot 5000 calls per dag) of Webservice Plus (meer dan 5000 calls per dag). 


Zie ook: