Betaallijst beveiliging

Voor gebruikers met de rol 'Security manager' is het mogelijk om een betaallijst beveiliging in te stellen. Zij kunnen dit doen door in de betaallijst op de knop ' Instellingen' in de balk te klikken. De eigenaar van het domein krijgt automatisch de rol 'Security manager'.

De betaallijst kent drie mogelijkheden: 

  • Betaalbaar gesteld
  • In behandeling
  • Onderweg.

Met behulp van de betaallijst beveiliging kan de Security manager sturen welke documenten eerst 'in behandeling' of direct 'Betaalbaar gesteld' kunnen worden. Daarnaast stuurt hij aan welke (gebruikers)rol de 'In behandeling' documenten mag goedkeuren en wie de documenten vervolgens via SEPA of internet bankieren mag betalen (procuratie).

LET OP!
Wanneer je ervoor kiest op loonstroken standaard de status 'In behandeling' te geven geldt dit ook voor de aangiften loonheffing.


Betaallijst gezien vanuit rol die documenten mag goedkeuren

Alle documenten die 'In behandeling' staan, kunnen met de knop 'Vrijgeven voor betaling' goedgekeurd worden en komen dan vervolgens in de lijst 'Betaalbaar gesteld' terecht. Betaallijst gezien vanuit de rol 'Procuratie' 

In het scherm 'Betaalbaar gesteld' kunnen degenen met deze rol op basis van de door hem/haar gemarkeerde 
documenten met de knop 'Bereid betaling voor' een SEPA bestand opbouwen.


Documenten in 'Onderweg' kunnen door middel van de knop 'Zet in betaallijst' opnieuw betaalbaar gesteld worden. Zie ook: