Nieuwe eigen bankrekening (creditcard/online betalingsprovider) aanmaken

Onder eigen bankrekeningen worden in Yuki alle betaalrekeningen, spaarrekeningen, effectenrekeningen, beleggingsfondsrekeningen, depositorekeningen, creditcards, online betalingsproviders en/of vreemde valuta bankrekeningen bij bank(en) en/of financiële instelling(en) verstaan die je zakelijk gebruikt voor het bedrijf.

Het gaat hier dus niet over de bankrekeningen van klanten of leveranciers. De bankrekeningen van klanten en leveranciers worden aangemaakt bij de desbetreffende relatiekaart.

Bankrekeningen worden in Yuki automatisch aangemaakt tijdens de import van elektronische bankbestanden maar een aantal rekeningen zoals bijvoorbeeld de meeste creditcards en online betalingsproviders zullen handmatig aangemaakt moeten worden. 

Wanneer de Yuki Betaalservice en/of de Yuki incassomodule zijn geactiveerd in een domein kan bij een bankrekening worden vastgelegd dat er gebruik wordt gemaakt van een onverdicht of verdicht SEPA betaalbestand en/of incassobestand om facturen te betalen of te incasseren.

Wanneer de Vreemde valuta module is geactiveerd in een domein kunnen er één of meer zogenaamde vreemde valuta rekeningen worden aangemaakt.Automatisch aangemaakte bankrekening (creditcard)

Na het uploaden van de elektronische afschriftbestanden (met afschriftregels) van de bank(en) naar jouw domein in Yuki, verwerkt Yuki deze vervolgens in de financiële administratie. De bankrekeningen worden tijdens deze import automatisch aangemaakt. 
De elektronische bestanden (met creditcard afschriftregels) van de ABN AMRO en ING kunnen eveneens worden geüpload en geïmporteerd zodat deze creditcards ook automatisch worden aangemaakt.

LET OP!
Om problemen te voorkomen met het type rekening en de juiste administratie in een domein is het toch raadzaam de rekeningen die bekend zijn zelf aan te leggen. 

LET OP!
Indien de elektronische afschriften via de automatische boekhoudkoppeling met de ABN AMROINGRabobank of  Knab worden aangeleverd moet je eerst de rekening aanleggen, Yuki weet anders niet bij welke administratie de bankrekening en de bijbehorende transacties horen. 


Handmatig bankrekening (creditcard/online betalingsprovider) aanleggen

Alle rekeningen, creditcards en online betalingsproviders die niet tijdens de import van elektronische afschriftbestanden worden aangemaakt moeten door een gebruiker met de rol 'Portaal backoffice', 'Externe accountant' of 'Directie' handmatig worden aangelegd.

De volgende soort kaarten van een creditcard kunnen worden toegevoegd:
 • American Express
 • Eurocard/MasterCard
 • Visa.
De volgende online betalingsproviders kunnen worden geselecteerd:

LET OP!
Het online betalingsprovider account van Mollie wordt bij het importeren van het MT940 bestand automatisch aangemaakt.

LET OP! (pilot versie)
Wanneer je in je administratie gebruik maakt van de koppeling met Mollie moet je, indien nog niet aanwezig, handmatig een Molllie bankrekening aanmaken.

Om een nieuwe bankrekening aan te maken in een administratie doorloop je de volgende stappen:
 • Open bovenin je scherm de module 'Bank.

 • Klik linksboven in je scherm op de knop 'Open nieuwe kaart voor bankrekening', 'Open nieuwe kaart voor creditcard', 'Open nieuwe kaart voor online betalingsprovider' of links in je scherm onder 'Acties' op 'Rekening toevoegen' of 'Creditcard toevoegen'.
  Je ziet nu een lijst van veel voorkomende banken (in het land van de administratie), soort kaarten voor de creditcard of online betalingsproviders. 

  LET OP!
  Betreft het een bankrekening uit een ander land, kies dan rechts bovenin de taakbalk voor een ander land (of overige landen) als het juiste land niet beschikbaar is.

 • Selecteer de bank waar de rekening wordt geadministreerd, of kies 'Overige banken' in de lijst als de betreffende bank niet in de lijst staat.

  Hetzelfde invoerscherm voor het aanmaken van een nieuwe bankrekening, creditcard of online betalingsprovider wordt nu geopend.Vul de bovenstaande velden zo volledig mogelijk in.

Administratie
Enkel zichtbaar indien er meer dan één administratie in het domein gevoerd wordt. Selecteer de juiste administratie.

Bankrekeningnummer/Betalingsprovider account
Vul hier het IBAN nummer van de bankrekening óf het account bij de online betalingsprovider in.

LET OP!
Een PayPal rekening heeft geen rekeningnummer. In Yuki gebruiken we het e-mailadres waarmee je inlogt voor je PayPal rekening.

LET OP! (pilot versie)
Wanneer je in je administratie gebruik maakt van de koppeling met Mollie moet bij een al bestaande óf nieuwe Mollie bankrekening bij 'Betalingsprovider account' het e-mailadres (gebruikersnaam) waarmee je inlogt bij je account bij Mollie worden ingevuld.

Tenaamstelling / Rekeninghouder
Vul in hoe de bankrekening bij de bank genoemd wordt.

Type
Geef aan of het type rekening een betaal-. spaar- of depositorekening is. 
Het type kan niet meer aangepast worden als er transacties op de rekening geboekt zijn. Yuki genereert automatisch het benodigde en bijbehorende grootboekrekeningnummer in de administratie.

LET OP!
Het type bepaalt welke grootboekrekening aan de bankrekening gekoppeld wordt en kan dus relevant zijn voor de rapportage. 

Omschrijving
Vul hier een compacte beschrijving in waaraan de rekening herkend kan worden (als aanvulling op het nummer). Bijvoorbeeld 'Betaal ING *123'. Als er meer dan één administratie in het domein gevoerd wordt is het raadzaam om ook de naam van de administratie in de omschrijving op te nemen, zoals Betaal ING Yuki-training *123'.

Verdicht betaalbestand
De bank kan de betaling van de facturen specificeren en één regel per betaling opnemen in het bankafschrift, maar de meesten kunnen dit ook verdicht aanleveren en dan staat er maar één regel in het afschrift en die wordt geboekt naar Interne Overboekingen/Betalingen onderweg. Verdichten werkt dus kostenbesparend.
Indien in een bankrekening de optie ´Verdicht betaalbestand´ is geactiveerd wordt er van het definitieve SEPA betaalbestand automatisch een memoriaalboeking aangemaakt, zodat de facturen de status 'betaald' krijgen. Of je deze optie aan of uit zet, hang af van de manier waarop de bank het betaalbestand verwerkt.

Verdicht incassobestand
Indien in de bankrekening de optie 'Verdicht incassobestand´ is geactiveerd wordt er van het definitieve SEPA incassobestand automatisch een memoriaalboeking aangemaakt. De facturen zullen dan niet meer worden getoond in het overzicht 'Onderweg'. Of je deze optie aan of uit zet, hangt af van de manier waarop de bank het incassobestand verwerkt.

Kantoor
Dit is de bank relatie welke wordt opgenomen in het adressenbestand van het betreffende domein. 

Incassant ID
Het Incassant ID van het SEPA incassocontract met de bank moet worden toegevoegd aan de bankrekening waarvan u gaat incasseren in Yuki. Het is niet mogelijk een SEPA incassobestand aan te maken indien het Incassant ID niet is ingevoerd bij de desbetreffende bankrekening.

Incasso transactie limiet
In het SEPA incassocontract met de bank staat, indien gewenst, het maximum bedrag dat per transactie mag worden geïncasseerd.

Valuta
Dit veld is alleen zichtbaar als de module 'Vreemde valuta' geactiveerd is in het domein. Activeer deze module in de Yuki Store. Selecteer de juiste valuta. Staat de valuta niet in de lijst, activeer dan eerst de valuta door linksboven op het logo te klikken en vervolgens te klikken op 'Instellingen'. Klik nu op het icoon 'Landen & valuta'. 

LET OP!

In een compact domein of ondernemersportal Basis of Plus kan alleen de portaalbeheerder deze service in de Yuki Store activeren.


Beginsaldo (in V.V.)
Als de rekening al actief was in voorgaande boekjaren die niet in Yuki gevoerd werden, vul dan hier het saldo in conform de eindbalans van het jaar voor het eerste boekjaar. Betreft het een vreemde valuta bankrekening, vul dan het beginsaldo in vreemde valuta in. 
Yuki maakt automatisch een mutatie aan voor de beginbalans op de rekening '11099 - Tussenrekening beginbalans banken'. 
Deze memoriaalboeking of diverse boeking kan niet door de gebruiker worden gewijzigd. Als het beginsaldo bij de bankrekening wordt aangepast dan wordt de journaalpost achter de schermen aangepast. Er wordt geen nieuwe boeking meer gemaakt.


Op inactief zetten
Wanneer je dit vinkje aanzet, zorg je ervoor dat de rekening niet meer getoond wordt in het overzicht van de bankrekeningen. Je gebruikt dit als de rekening niet meer actief is in een administratie.
De rekening krijgt hierdoor dezelfde status als rekeningen waarvan het saldo 0,00 euro is.
Je vindt de inactieve rekening terug in het overzicht van alle rekeningen door bovenin je scherm op de knop '0' te klikken.Je bewaart de ingevulde gegevens van de bankrekening door (links)boven op de knop 'Bewaren' te klikken.
Zie ook: