Bankrekening aanleggen

Deze helppagina heeft betrekking op het aanmaken van "eigen" bankrekeningen. Dus bankrekeningen of creditcards die binnen de boekhouding van het bedrijf verantwoord moeten worden. Soms worden de bankrekeningen automatisch aangemaakt als er door de klant een herkenbaar elektronisch afschrift wordt aangeleverd. Om echter problemen te voorkomen met het type rekening en de juiste administratie in een domein is het raadzaam de rekeningen die bekend zijn aan te maken. 

Indien de elektronische afschriften via de automatische boekhoudkoppeling worden aangeleverd moet je eerst de rekening aanmaken. De software weet anders niet bij welke administratie de bankrekening en de bijbehorende transactie horen. 

Ga daarvoor als volgt te werk:
  • Ga via de navigatie balk naar de Bank.

  • Kies daar in de taakbalk voor het icon 'Open nieuwe kaart voor bankrekening'.


  • Je ziet nu een lijst van veel voorkomende banken in het land van de administratie.
  • Betreft het een rekening uit een ander land, kies dan rechts bovenin de taakbalk voor een ander land (of alle landen) als het juiste land niet beschikbaar is.
  • Selecteer de bank waar de rekening wordt geadministreerd, of kies 'overige banken' in de lijst als de betreffende bank niet in de lijst staat.
Er wordt nu een nieuwe kaart aangemaakt voor een bankrekening bij die bank. Die kaart ziet er als volgt uit:


Vul de velden zo volledig mogelijk in.

Administratie
Enkel zichtbaar indien er meer dan één administratie in het domein gevoerd wordt. Selecteer de juiste administratie.

Bankrekeningnummer
Vul hier het IBAN nummer in.

Tenaamstelling / Rekeninghouder
Vul in hoe de bankrekening bij de bank genoemd wordt.

Type
Geef aan wat voor type rekening het is. LET OP: Dit bepaalt welke grootboekrekening aan de bankrekening gekoppeld wordt en kan dus relevant zijn voor de rapportage. 
Het type kan niet meer aangepast worden als er transacties op de rekening geboekt zijn. De software genereert automatisch het benodigde en bijbehorende grootboekrekeningnummer in de administratie.

Omschrijving
Vul hier een compacte beschrijving in waaraan de rekening herkend kan worden (als aanvulling op het nummer). Bijvoorbeeld "Betaal ING *123". Als er meer dan één administratie in het domein gevoerd wordt is het raadzaam om ook de naam van de administratie in de omschrijving op te nemen, zoals "Betaal ING Digicomm *123".

Valuta
Dit veld is enkel zichtbaar als de module "Yuki Valuta" geactiveerd is in het contract van het domein. Activeer deze module in de Yuki Store. Selecteer de juiste valuta. Staat de valuta niet in de lijst, activeer dan eerst de valuta bij "Instellingen - Landen en valuta"

Verdicht betaalbestand
De bank kan de betaling van de facturen specificeren en een regel per betaling opnemen in het bankafschrift, maar de meesten kunnen dit ook verdicht aanleveren en dan staat er maar een regel in het afschrift en die wordt geboekt naar Interne Overboekingen/Betalingen onderweg. Indien in bankrekening de optie ´Verdicht betaalbestand´ is geactiveerd wordt er van het definitieve SEPA betaalbestand automatisch een memoriaal boeking aangemaakt, zodat de facturen de status "betaald" krijgen. Of je deze optie aan of uit zet, hang af van de manier waarop de bank het  betaalbestand verwerkt.

Verdicht incassobestand
Indien in bankrekening de optie ´Verdicht incassobestand´ is geactiveerd wordt er van het definitieve SEPA incassobestand automatisch een memoriaal boeking aangemaakt. De facturen zullen dan niet meer worden getoond in het overzicht 'Onderweg'. Of je deze optie aan of uit zet, hang af van de manier waarop de bank het incassobestand verwerkt.

Kantoor
Dit is de Bank relatie welke wordt opgenomen in het adressenbestand van het betreffende domein.  

Beginsaldo
Als de rekening al actief was in voorgaande boekjaren die niet in Yuki gevoerd worden, vul dan hier het saldo in conform de eindbalans van het jaar voor het eerste boekjaar.  Betreft het een vreemde valuta bankrekening, vul dan het beginsaldo in vreemde valuta in. 
Yuki maakt automatisch een mutatie aan voor de beginbalans op de 11099 - Tussenrekening beginbalans banken. 
Deze memoriaalboeking of diverse boeking kan niet door de gebruiker worden gewijzigd. Als het beginsaldo bij de bankrekening wordt aangepast dan wordt de journaalpost achter de schermen aangepast. Er wordt geen nieuwe boeking meer gemaakt.

Op inactief zetten
Wanneer je dit vinkje aanzet, zorg je ervoor dat de rekening niet meer getoond wordt in het overzicht van de bankrekeningen, je gebruikt dit als de rekening niet meer actief is in een administratie.
De rekening krijgt hierdoor dezelfde status als rekeningen waarvan het saldo 0 euro is.
Je vind de rekeningen terug in het overzicht van alle rekeningen door in de taakbalk op de knop '0' te klikken.


Je bewaart de ingevulde gegevens door (links)boven op de knop 'Bewaren' te klikken.