Bankafschrift, memoriaalboekingen of kas importeren via CSV

Ook transacties in Excel-bestanden kan je in Yuki op een snelle manier opnemen. Dat kan aan de hand van een CSV-bestand. Dit is een Excel dat je opslaat als een CSV-bestand (gescheiden door een lijstscheidingsteken). 

Je kan de volgende CSV-bestanden uploaden in Yuki:
 • Beginbalans
 • Bankafschriften
 • Kasstaat
 • Memoriaalboeking
  • loonjournaalpost
  • afschrijvingen
  • openstaande klanten en openstaande leveranciers
  • Uitsplitsing activa
 • Diverse posten.
Yuki voorziet in een standaard bestand (met kolommen) welke je kan aanvullen met je eigen gegevens. Het is belangrijk dat je de gegevens letterlijk overneemt zoals in het bestand beschreven staat. 
Wanneer je de onderstaande voorbeeld CSV basisbestanden opent, vind je daarin de nodige uitleg terug. 

LET OP!
De kolommen 'Dossiercode' en 'Dossiernummer' kunnen optioneel worden toegevoegd aan een CSV-bestand. Hierdoor worden de gegevens automatisch toegewezen aan het desbetreffende dossier.
Deze kolommen kunnen NIET worden toegevoegd aan een CSV-bestand dat een bankafschrift bevat.Zie ook:

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Weergeven Downloaden
  4k v. 1 7 sep. 2016 00:52 Ellen Sano
ċ

Weergeven Downloaden
  2k v. 1 7 sep. 2016 00:52 Ellen Sano
ċ

Weergeven Downloaden
  2k v. 1 7 sep. 2016 00:51 Ellen Sano
ċ

Weergeven Downloaden
  4k v. 1 7 sep. 2016 00:51 Ellen Sano
ċ

Weergeven Downloaden
  3k v. 1 21 sep. 2016 07:32 Daphné Dendas