Archive webservice

Met deze webservice kun je op basis van diverse zoekcriteria een document opzoeken binnen een Yuki domein. Deze webservice werkt via SOAP.


Het is in de Archive webservice in combinatie met een Accountant webservicekey van belang dat het domein waar u data mee wilt uitwisselen eerst met de SetCurrentDomain aan de sessie wordt gekoppeld.Webadres


De webservice, een testapplicatie, een omschrijving van de velden en de procedures vind je op het webadres hieronder.

https://api.yukiworks.nl/ws/Archive.asmxArchive methodes


Companies 
Geeft alle beschikbare administraties.

CostCategories 
Geeft een set van algemeen geactiveerde kostrekeningen terug.

Currencies 
Geeft alle geactiveerde valuta terug.

DocumentBinaryData 
Geeft de binaire data van het opgevraagde document.

DocumentBundle 
Documenten die gebundeld zijn met een hoofddocument.

DocumentFolderCounts 
Geeft de aantallen documenten in elke ordner van het archief.

DocumentFolderTabs 
Geeft alle tabs binnen een ordner.

DocumentFolders 
Geeft alle ordners in het archief.

DocumentImage 
Geeft de opgevraagde afbeelding van een document, volgende de vermelde afmetingen als binaire data.

DocumentImageCount 
Geeft het aantal pagina's van een document terug.

Documents 
Geeft de documenten in een ordner, met opties voor sortering, datum-selectie, en rijnummer-selectie.

DocumentsInFolder 
Geeft de documenten in een ordner, met opties voor sortering, datum-selectie, en rijnummer-selectie.

DocumentsInTab 
Geeft de documenten in een tab van een ordner, met opties voor sortering, datum-selectie, en rijnummer-selectie.

FindDocument 
Geeft de informatie van een enkel document.

Menu 
Geeft het menu weer om te gebruiken in app's.

PaymentMethods 
Geeft de beschikbare betaalmethode die gebruikt kunnen worden op facturen.

SearchDocuments 
Zoekt documenten op basis van een zoektekst. Gebruik -1 voor Folder of Tab argument, of '0001-01-01' voor de datum-selecties, als deze niet gebruikt moeten worden.

UploadDocument 
Upload een document naar Yuki.

UploadDocumentWithData 
Upload een document naar Yuki met de bijbehorende valuta, bedrag, kostenrekening en betaalmethode.Algemene methodes


AdministrationID 
Geeft een administratie ID op basis van de naam van een administratie.

Administrations 
Geeft alle administraties die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden.

Authenticate 
Geeft een sessie-ID op basis van een geldige Web Service toegangscode.

AuthenticateByUserName 
Geeft een sessie-ID op basis van een bestaande Yuki gebruikers naam en wachtwoord.

Geeft alle domeinen die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden.

SetCurrentDomain 
Zet het huidige domein voor de sessie.

GetCurrentDomain 
Het huidige Yuki domein van de sessie.

Language 
De taal van de huidige gebruiker.

SetLanguage 
Stelt de taal in voor de webservice sessie.

SupportedLanguages 
Geeft de ondersteunde talen voor het domein.Zie ook: