Archive webservice

Introductie

Met deze webservice kun je op basis van een diverse zoek criteria een contact opzoeken binnen een Yuki domein. Deze webservice werkt via SOAP.


Het is in de Archive webservice in combinatie met een Accountant webservicekey van belang het domein waar u data mee wilt uitwisselen eerst met de SetCurrentDomain aan de sessie wordt gekoppeld.


Webadres

https://api.yukiworks.nl/ws/Archive.asmxArchive methodes


Companies 
Geeft alle beschikbare administraties

CostCategories 
Geeft een set van algemeen geactiveerde kostrekeningen terug

Currencies 
Geeft alle geactiveerde valuta terug

DocumentBinaryData 
Geeft de binaire data van het opgevraagde document

DocumentBundle 
Documenten die gebundeld zijn met een hoofddocument

DocumentFolderCounts 
Geeft de aantallen documenten in elke ordner van het archief

DocumentFolderTabs 
Geeft alle tabs binnen een ordner

DocumentFolders 
Geeft alle ordners in het archief

DocumentImage 
Geeft de opgevraagde afbeelding van een document, volgende de vermelde afmetingen als binaire data

DocumentImageCount 
Geeft het aantal pagina's van een document terug.

Documents 
Geeft de documenten in een ordner, met opties voor sortering, datum-selectie, en rijnummer-selectie

DocumentsInFolder 
Geeft de documenten in een ordner, met opties voor sortering, datum-selectie, en rijnummer-selectie

DocumentsInTab 
Geeft de documenten in een tab van een ordner, met opties voor sortering, datum-selectie, en rijnummer-selectie

FindDocument 
Geeft de informatie van een enkel document

Menu 
Geeft het menu weer om te gebruiken in app's

PaymentMethods 
Geeft de beschikbare betaalmethode die gebruikt kunnen worden op facturen.

SearchDocuments 
Zoekt documenten op basis van een zoek-tekst. Gebruik -1 voor Folder of Tab argument, of '0001-01-01' voor de datum-selecties, als deze niet gebruikt moeten worden.

UploadDocument 
Upload een document naar Yuki

UploadDocumentWithData 
Upload een document naar Yuki met de bijbehorende valuta, bedrag, kosten rekening en betaalmethode


Algemene methodes


AdministrationID 
Geeft een administratie ID op basis van de naam van een administratie

Administrations 
Geeft alle administraties die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden

Authenticate 
Geeft een sessie-ID op basis van een geldige Web Service toegangscode

AuthenticateByUserName 
Geeft een sessie-ID op basis van een bestaande Yuki gebruikers naam en wachtwoord

Geeft alle domeinen die via de gebruikte toegangscode benaderd kunnen worden

SetCurrentDomain 
Zet het huidige domein voor de sessie

GetCurrentDomain 
Het huidige Yuki domein van de sessie

Language 
The language of the current user

SetLanguage 
Sets the language for the webservice session

SupportedLanguages 
Returns the supported languages for the domain