Activastaat en beginbalans

Het invoeren van de beginbalans informatie rond activa vergt wat extra aandacht. Immers op de balans staat alle informatie vaak als 1 post op de investeringsrekening en als 1 post op de afschrijvingsrekening. Om goed met de activastaat te kunnen werken dient de gedetailleerde activastaat in Yuki ingebracht te worden.


Het invoeren van de beginbalans


Wens je het saldo op de beginbalans te verbijzonderen dan kun je het beste het investeringsbedrag eerst op de tussenrekening beginbalans boeken om vervolgens in een aparte boeking het bedrag uit te splitsten naar individuele activa of naar investeringen van bijvoorbeeld een jaar.

Voorbeeld:
31-12-2016 02999 Tussenrekening beginbalans activa,    Debet 35.000 (ipv op de investeringsrekening auto's)
31-12-2016 02999 Tussenrekening beginbalans activa,    Credit    9000  (ipv op de afschrijvingen auto's)
31-12-2016 ......

Na het invoeren van de beginbalans voer je in een aparte memoriaalboeking vervolgens de specificatie in:

31-12-2016 02600 auto's,  auto A    Debet   18.000 
31-12-2016 02600 auto's,  auto B    Debet   17.000
31-12-2016 03999 Tussenrekening beginbalans activa,     Credit   35.000

Zo krijgt elk activum of groep van activa een regel in de activastaat.


Het inbrengen van de cumulatieve afschrijvingen per activum


Om ervoor te zorgen dat de activastaat uitgaat van de afschrijvingen die in de beginbalans zijn verantwoord kun je als volgt te werk gaan:

Boek de cumulatieve afschrijvingen van de beginbalans ook op de tussenrekening beginbalans (dus niet direct op de afschrijvingsrekening)
De cumulatieve afschrijvingen (op de beginbalans) per  auto voer je vervolgens in via de activastaat,  Dat doe je als volgt voor bijvoorbeeld auto's:    
 • Ga naar de grootboekrekening 02600 Auto's
 • Ga via de taakbalk naar de Activastaat
 • Vul in de taakbalk de gebruikelijk afschrijvingstermijn in.
 • Kies of er meestal pro rata (vanaf aanschafdatum) of vanaf het begin van het boekjaar wordt afgeschreven.
 • Klik nu per activum (dus op de regel van een auto) op het settings icoon aan het begin van de regel:

Het volgende scherm verschijnt:

 • Vul daar in
  • De juiste omschrijving 
  • De juiste aanschafdatum ("puur informatief")
  • De start datum van de eerste afschrijving (indien dit afwijkt van de standaard methode)
  • Afschrijvingsmethode Lineair of Degressief
  • Indien je de regel anders wenst af te schrijven dan de rest van de grootboekrekening, 
   pas dan het aantal jaren aan
  • Indien je de restwaarde anders wenst te berekenen geef dan ook een andere restwaarde in % of in €.
  • Vink het hokje "beginbalans" aan
  • Vul het bedrag in van de cumulatieve afschrijvingen op de beginbalans
  • Geef een omschrijving in ("bijvoorbeeld cum afgeschreven per 31-12-2015"
LET OP!
Als je deze details bewaart zal de software automatisch een boeking aanmaken om het bedrag van de cum. afschrijvingen te boeken op de rekening "Afschrijvingen auto's, met als tegenrekening "Tussenrekening beginbalans activa " of in België "Wachtrekening Openingsbalans"

De boeking ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

31-12-2009 02650 Afschrijving auto's                            Credit 5.000 
31-12-2009 Tussenrekening beginbalans activa              Debet 5.000

Als het goed is is het saldo van alle cum. afschrijving dan gelijk aan het bedrag dat op de balans stond en loopt de tussenrekening dan op 0.00.


Zie ook: