Activastaat en beginbalans

Het invoeren van de gegevens van je activa op de beginbalans vergt wat extra aandacht. Immers op de balans staat alle informatie vaak als één post op de investeringsrekening en als één post op de afschrijvingsrekening. Om goed met de activastaat te kunnen werken dient de gedetailleerde activastaat in Yuki ingebracht te worden.


Beginbalans invoeren


Wens je het saldo op de beginbalans te verbijzonderen dan kun je het beste het investeringsbedrag eerst op de '02999 Tussenrekening beginbalans activa' boeken om vervolgens in een aparte boeking het bedrag uit te splitsen naar individuele activa of naar investeringen van bijvoorbeeld een jaar.

Voorbeeld

31-12-2016 02999 Tussenrekening beginbalans activa, Debet 35.000 (i.p.v. op de investeringsrekening auto's)
31-12-2016 02999 Tussenrekening beginbalans activa, Credit 9000  (i.p.v. op de afschrijvingen auto's)
31-12-2016 ......

Na het invoeren van de beginbalans voer je in een aparte memoriaalboeking van het type 'Beginbalans' vervolgens de specificatie in:

31-12-2016 02600 Auto's,  auto A  Debet 18.000 
31-12-2016 02600 Auto's,  auto B  Debet  17.000
31-12-2016 02999 Tussenrekening beginbalans activa, Credit 35.000

Zo krijgt elk activum of groep van activa een regel in de activastaat.

LET OP!
Het is in Yuki ook mogelijk om de afschrijvingen (memoriaalboekingen) te importeren in je administratie.Cumulatieve afschrijvingen per activum invoeren


Om ervoor te zorgen dat de activastaat uitgaat van de afschrijvingen die in de beginbalans zijn verantwoord kun je als volgt te werk gaan:
 • Boek de cumulatieve afschrijvingen van de beginbalans ook op de 'Tussenrekening beginbalans activa' (dus niet direct op de afschrijvingsrekening)
 • De cumulatieve afschrijvingen (op de beginbalans) per auto voer je vervolgens in via de activastaat. Dat doe je als volgt (voor bijvoorbeeld auto's): 
  • Ga naar de grootboekrekening '02600 Auto's'
  • Klik rechtsboven in je scherm op de knop 'Activastaat''
  • Vul bovenin je scherm de gebruikelijk afschrijvingstermijn in.
  • Kies of er meestal pro rata (vanaf aanschafdatum) of vanaf het begin van het boekjaar wordt afgeschreven.
  • Klik nu per activum (dus op de regel van een auto) op het tandwieltje aan het begin van de regel:

                Het volgende scherm verschijnt:


  • Vul daar in:
   • De juiste omschrijving 
   • De juiste aanschafdatum (puur informatief)
   • De start datum van de eerste afschrijving (indien dit afwijkt van de standaardmethode)
   • Afschrijvingsmethode 'Lineair' of 'Degressief'
   • Indien je de regel anders wenst af te schrijven dan de rest van de grootboekrekening, pas dan het aantal jaren aan
   • Indien je de restwaarde anders wenst te berekenen geef dan ook een andere restwaarde in % of in €.
   • Vink de checkbox 'Beginbalans afschrijvingen' aan
   • Vul het bedrag in van de cumulatieve afschrijvingen op de beginbalans
   • Geef een omschrijving in (bijv. 'cumulatief afgeschreven per 31-12-2015')

LET OP!
Als je deze details bewaart zal de software automatisch een boeking aanmaken om het bedrag van de cumulatieve afschrijvingen te boeken op de rekening 'Afschrijvingen auto's' met als tegenrekening 'Tussenrekening beginbalans activa' of in België 'Wachtrekening Openingsbalans'.

De boeking ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:

31-12-2015 02650 Afschrijving auto's                            Credit 5.000 
31-12-2025 02999 Tussenrekening beginbalans activa    Debet 5.000

Als het goed is is het saldo van alle cumulatieve afschrijvingen dan gelijk aan het bedrag dat op de beginbalans stond en loopt de tussenrekening beginbalans activa dan op 0.00.


Zie ook: